a
Ana SayfaZekât29. Arsa, ev, araba ve fabrikaya zekât gerekir mi?

29. Arsa, ev, araba ve fabrikaya zekât gerekir mi?

Ticaret için olmayan arsalardan, binalardan, birden fazla olan evlerden ve fabrikalardan zekât vermek gerekmez. Ancak bunların alım satımı yapılırsa zekâtlarını vermek gerekir. Çünkü bu durumda ticaret malı hükmünü almış olurlar. Buna göre:

– Bir kimsenin iki tane arabası olsa ikinci araç için zekât vermez.

– İki tane veya daha fazla evi olsa -bunların ticaretini yapmadığı müddetçe- bu evlerin zekâtını vermez.

– Ticaretini yapmadığı birkaç tane veya daha fazla arsası olsa bunların zekâtını vermez.

Çünkü bir malın zekâta tabi olabilmesi için ticaret kastı güdülmesi ve onunla bilfiil ticaret yapılması gerekmektedir. Ticarette kullanılmayan mallar zekâta tabi değildir.

Ancak bu mallar temel ihtiyaçtan fazla olup kıymetleri nisap miktarını aşarsa sahipleri zengin sayılır. Bu sebeple, her ne kadar bu mallardan dolayı zekât vermeleri gerekmese de kendileri zekât alamaz ve bunlar üzerine kurban kesmek ve fıtır sadakası vermek vacip olur.

(el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 250; Vehbe Zuhaylî, III, 354; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 346, Madde 25)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin