a
Ana SayfaTeyemmüm29. Vakit girmeden önce teyemmüm edilebilir mi?

29. Vakit girmeden önce teyemmüm edilebilir mi?

Hanefi mezhebine göre, vaktin girişinden önce teyemmüm etmek caizdir. Yine kişi tek bir teyemmüm ile -su bulamadığı ve abdestini bozmadığı müddetçe- dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir.

Şafiî, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise vakit girmeden önce teyemmüm etmek caiz değildir. Ve bir teyemmüm ile ancak bir farz namaz kılınabilir, fazlası kılınamaz.

Böyle ihtilaflı meselelerde kişiye düşen, kendi mezhebinin fetvasıyla amel etmektir. Bizler Hanefi olduğumuza göre, vakit girmeden önce teyemmüm edebilir ve bir teyemmüm ile dilediğimiz kadar namaz kılabiliriz.

Bununla birlikte, ihtilaftan kurtulmak niyetiyle teyemmümü vaktin girişinden sonra almak ve her farz namaz için teyemmümü tekrar etmek, işin takvası ve faziletidir.

(el-Bedâyi, I, 54; ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 223; Vehbe Zuhaylî, I, 310; eş-Şerhu’l-Kebir, I, 154; Muğni’l-Muhtac, I, 97; Keşşafu’l-Kınâ, I, 184)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin