a
Ana SayfaAbdest3. Abdestin sünnetleri nelerdir?

3. Abdestin sünnetleri nelerdir?

Abdestin sünnetlerine geçmeden önce sünnet ile mendup arasındaki farkı açıklayalım:

Sünnet devamlı olandır. Yani Peygamberimiz (a.s.m.)’ın devam ettiği ve bazen de özürsüz olarak terk ettiği şeydir.

Mendup ya da müstehap ise Peygamberimiz (a.s.m.)’ın işlediği ancak devam etmediği şeylerdir.

Bu izahtan sonra abdestin sünnetlerine geçebiliriz. Abdestin sünnetli şunlardır.

1. Niyet etmek.

2. Elleri bileklere kadar üç defa yıkamak.

3. Abdeste başlarken besmele çekmek. Elleri bileklere kadar yıkarken “Bismillah” demek.

4. Mazmazada bulunmak. Mazmaza suyun ağza konması, çalkalanması ve atılması ya da bütün ağzın su ile doldurulması demektir.

5. Mazmazada mübalağa yapmak yani suyu boğazın en ucuna, diş ve damak kenarlarına kadar ulaştırmak ve sol elin parmağını bunlarda gezdirmek.

6. İstinşakta bulunmak. İstinşak suyun burna konması ve nefes ile burnun içine çekilmesidir. İstinşakta mübalağa yapmak da sünnettir.

7. Misvak kullanmak.

8. Yıkamayı üçlemek.

9. Başın bütününü meshetmek. Bu mesh şöyle yapılır: İki elini başının önüne koyar. Orta parmaklarını birleştirir. Baş parmaklarını da şakaklarına koyar. Sonra ellerini ensesine doğru götürür. Hareket eden saçı varsa başladığı yere doğru geri götürür. Eğer saçı yoksa veya çok azsa geri götürmez.

10. Kulaklarını içten ve dıştan meshetmek.

11. Ellerin ve ayakların yıkanmasına sağdan başlamak.

12. Elleri ve ayakları yıkamaya başlarken parmak uçlarından başlamak.

13. Abdestte sırayı gözetmek.

14. Bir uzuv kurumadan diğerini yıkamak. Buna müvalat denir.

15. Abdest uzuvlarını ovmak. Su döktükten sonra ve kurumadan önce elin uzvun üzerinden geçirilmesidir.

16. Sık olan sakalın altına suyun girmesini sağlamak.

17. Parmakların arasına suyun girmesini sağlamak yani hilallemek. Hilallemek el parmakları birbirine sokularak, ayak parmakları da el parmaklarından biriyle yapılır. Parmakları akan suya koymak da hilallemek yerine geçer.

(el-Bedâyi, I8-23; Fethu’l-Kadir, 13-23; ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 101-114; Vehbe Zuhaylî, I, 167 vd.)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin