a
Ana SayfaMuhtelif Dersler3. Cennet yaratılmış mıdır yoksa kıyametten sonra mı yaratılacaktır?

3. Cennet yaratılmış mıdır yoksa kıyametten sonra mı yaratılacaktır?

Bu dersimizde şu meseleyi konuşacağız:

— Cennet yaratılmış mıdır? Yoksa kıyametten sonra mı yaratılacaktır?

Normalde kimsenin aklına gelmeyen bu meseleyi bazı ilahiyatçı hocalar gündem yapıp kendilerine göre açıklamalar yapıyorlar. Onlara göre, cennet şu anda yok. Yani Allahu Teâlâ Kur’an’da birçok ayette cenneti anlatıyor ama yaratmamış… Yani onlara göre, -hâşâ- Allahu Teâlâ yaratmadığı bir cenneti yani projeyi anlatıyor.

Peygamberimiz (a.s.m.)’ın miraçta görüp anlattığı cennetse, onlara göre, bu hadislerin tamamı zaten uydurma.

Şimdi biz bu konuda hadisler nakletsek inanmaları mümkün değil. Öyleyse biz, “Kur’an’dan konuşuyoruz.” diyen bu zatlara Kur’an’dan konuşmalı hatta Kur’an’ı konuşturmalıyız.

Bakın, Necm suresinde Kur’an ne diyor:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى  Andolsun ki onu bir kere daha görmüştü. -Nerede görmüştü?-  عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى  Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında görmüştü. -Peki, Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında ne vardır?-  عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى  Onun yanında cennetü’l-Me’vâ vardır. (Necm 14-16)

Bakın, Allahu Teâlâ bu ayette Me’va cennetinin açık adresini verip diyor ki:

— Me’vâ cenneti Sidretü’l-Müntehâ’nın yanındadır.

Şimdi soruyoruz:

— Eğer cennet yaratılmamışsa Me’vâ cenneti Sidretü’l-Müntehâ’nın nasıl yanında oluyor?

Bu ayet cennetin varlığını inkâr edenlere kâfi gelir; tabii aklı olanlara…

Şunu da hatırlatalım: “Cennet yaratılmamıştır.” sözü aslında bunlara da ait değil. Bu söz Şia’ya ve Mutezile’ye ait. Ehl-i sünnet ile Mutezile arasındaki ihtilaflı bir mesele de cennetin yaratılıp yaratılmadığı konusudur.

Mutezile yolunu şaşırmış, “Cennet yaratılmamıştır.” demiş. Hatta Hz. Âdem’in dünyada bir bahçede olduğunu söylemiş. Bu kadar şaşırmış…

Ehl-i sünnet âlimleri de Mutezile’ye karşı, cennetin şu an mevcut olduğunu delillerle ispat edip Mutezile’yi perişan etmiş.

Televizyonlarda “Cennet yaratılmamıştır.” diyen sözde hocalar Mutezile’dir ve Mutezile’nin batıl itikadını anlatmaktadır. Gerçi onlar için Ehl-i sünnet’in dışında bir görüş olsun da nasıl olursa olsun, hemen onu kabul ederler. Allah bu Mutezile kalıntılarından ümmet-i Muhammed’i muhafaza etsin. Kim kimi dinliyorsa, dinlediği kişinin itikadını da artık azıcık keşfetsin!

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin