a
Ana SayfaGusül3. Gusül abdestini gerektiren hâller nelerdir?

3. Gusül abdestini gerektiren hâller nelerdir?

Gusül abdestini gerektiren hâller şunlardır:

1. Meninin çıkması. Meni şehvetin artması hâlinde dışarıya çıkan tazyikli yoğun sudur. Kadının menisi ise ince ve sarıdır.

Mezi ve vedi sebebiyle gusül gerekmez. Mezi beyaza yakın ince bir sudur ve erkeğin hanımıyla oynaşması sonucu çıkar. Vedi ise normal sidikten sonra çıkan ve sidikten daha kalınca bir ifrazattır.

Şayet ağır bir yük taşımak veya yüksek bir yerden düşmek gibi bir sebeple meni çıkacak olursa gusül gerekmez. Çünkü guslü gerektiren meninin şehvetle ve tazyikli çıkması gerekmektedir.

Meni asıl yeri olan belden şehvet ile ayrılacak olursa, erkeklik organının ucundan dışarıya çıkmadıkça gusül gerekmez.

Şehvetle yerinden ayrılan bir meni şehvetsiz olarak dışarı çıksa, bu durumda guslün gerekip gerekmediği hususunda ihtilaf edilmiştir. İmam-ı Azam ve İmam Muhammed’e göre, şehvetle yerinden ayrılan meninin dışarıya şehvetle çıkması şart değildir. Şehvetsiz de çıksa gusül gerekir. İmam Ebû Yusuf’a göre, eğer şehvetsiz çıkarsa gusül gerekmez.

Bu içtihad farkından şöyle bir mesele ortaya çıkar:

Kişi şehvetle yerinden ayrılan bir meninin dışarıya çıkmaması için organını tutsa ve çıkışını engellese, daha sonra şehveti gittikten sonra bu meni kendiliğinden dışarıya çıksa, İmam-ı Azam ve İmam Muhammed’e göre, bu kişiye gusül vacip olur. Çünkü onlara göre, şehvetle yerinden ayrılan meninin dışarıya şehvetle çıkması şart değildir. Şehvetsiz de çıksa gusül vaciptir.

İmam Ebû Yusuf’a göre ise bu kişiye gusül vacip olmaz. Çünkü ona göre, guslün vacip olabilmesi için meninin şehvetle çıkması gerekmektedir.

Misafirlikte olanlar veya yıkanması zor olanlar İmam Ebû Yusuf’un fetvasıyla amel edebilir. Yıkanma imkânı varsa, diğer iki imamın görüşüyle amel etmek ve ihtiyatlı olup gusletmek daha güzeldir.

2. Boşalma olmasa dahi erkek ve kadının sünnet yerlerinin kavuşması. Erkeklik organının ucunun kadının fercine girmesi guslü gerektirir. Bu durumda boşalma ittifakla şart değildir.

3. Hayız veya nifas hâli. Hayız ve nifas meselelerini fıkıh bölümümüzün “Hayız ve Nifas” kategorisinden okuyabilirsiniz.

4. Müslüman’ın ölümü. Bundan şehidin ölümü müstesnadır. Şehit yıkanmadan defnedilir. Diğer ölen Müslümanların yıkanması sağ Müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir.

5. Kâfirin cünüp olarak İslam’a girmesi. Hanefi ve Şafiî mezhebine göre, kâfir cünüp değilse yakınması vacip değil, müstehaptır. Abdest alması da yeterlidir. Ancak cünüplük hâlinde Müslüman olmuşsa gusletmesi vacip olur.

(Fethu’l-Kadîr, I, 41-44; ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 148-156; Merâkı’l-Felah, 16)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin