a
Ana SayfaKur'an-ı Kerim3. Hatim okurken Duhâ suresinden itibaren tekbir getirmek sünnet midir?

3. Hatim okurken Duhâ suresinden itibaren tekbir getirmek sünnet midir?

Hatim okuyan kimsenin Duhâ suresinden itibaren her bir surenin sonunda tekbir getirmesi sünnettir. Ubey b. Kâ’b Hazretlerinin Peygamberimiz (a.s.m.)’ın yanında Kur’an’ı hatmederken bu sureleri okuduğu ve Peygamberimizin kendisine tekbir getirmesini emrettiği rivayet edilmiştir.

Yine Hz. Ali bu hususta şöyle demiştir:

— Kur’an okuduğun zaman kısa surelere geldiğinde tekbir getir. Çünkü tekbir Allah’a karşı bir şükür, sevgi ve hatmin bittiğini de ilan etmedir.

Bu surelerin sonunda sadece tekbir getirilmesi sünnet olup, kelime-i tevhid (Lâ ilâhe illallâh) veya tahmid (Elhamdülillah) denilmesi sünnet değildir.

(El-Muğni, I, 803; Hakim, el-Müstedrek, III, 304; İbni Cezerî, en-Neşr fi’l-Kıraati’l-Aşr, II, 408; Elmalılı Hamdi Yazır, Duhâ Suresi Tefsiri)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin