3. Kâfirler ateşte ebedidirler. (Ahzab, 33/65)

Kâfirlerin cehennemde ebedi kalacağına dair Üçüncü Delilimizde, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا beyanının tahlil edeceğiz. Bu beyana dayanarak şöyle bir delil sunsak:

Cenab-ı Hak kâfirlerin cehennemde ebedi kalacağını, 34 yerde خَالِدِينَ فِيهَا  “Onlar orada ebedidirler.” ayetiyle beyan etmiştir. Ayetteki خَالِدِينَ  lafzı, “ebedi olarak kalanlar” manasındadır.

Biz böyle bir delil sunsak, cehennemin ebedi olmadığını söyleyenler şöyle bir cevap verebilirler:

“Hulûd” kelimesi her zaman ebediliği ifade etmez. Bir yerde uzun yıllar kalmak da bu kelimeyle ifade edilir. Dolayısıyla خَالِدِينَ فِيهَا  demek, “Onlar orada ebedidirler.” manasında değil, “Orada onlar uzun zaman kalırlar.” manasındadır.

Eğer cehennem ehli hakkında sadece خَالِدِينَ فِيهَا denilseydi, bizler onların bu sözüne cevap veremez ve susmak zorunda kalırdık. Çünkü “Hulûd” kelimesinin, “uzun yıllar kalmak” manası da vardır. Ancak onların gözlerini kapadığı bir mesele var. Bu 34 yerin üçünde, خَالِدِينَ فِيهَا  ifadesine أَبَدًا  kelimesi eklenmiş ve  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا şeklinde gelmiş.

Hadi diyelim ki,  خَالِدِينَ  lafzı, uzun yıllar kalmayı ifade ediyor. Peki,  أَبَدًا  lafzı neyi ifade ediyor? أَبَدًا  lafzı, sonsuz zamanı ifade eder. Bu da ispat eder ki, cehennem kâfirler için sonsuzdur, yani ebedidir.

Mehmet Okuyan diyor ki: “Efendim  أَبَدًا  lafzına bakmayalım,  خَالِدِينَ lafzına bakalım. أَبَدًا  lafzı öylesine gelmiş…”

Yahu bu nasıl bir söz! Kur’an’da öylesine gelen bir lafız olabilir mi? Ne yani, Allah  أَبَدًا  lafzını, hiçbir manası olmaksızın mı kelamına koydu? Bu kelime hiçbir mana ifade etmiyor mu?

Mehmet Okuyan’a böyle denildiğinde, bu sefer de diyor ki:

Zaten  أَبَدًا  kelimesi sonsuz zaman manasına gelmez. Kur’an’da bu lafız, dünyevî işler için de kullanılmış. Mesela Maide suresi 24. ayette Hz. Musa’nın kavmi  إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا  “Biz oraya ebediyen girmeyeceğiz.” demiş. Yine Tevbe suresi 84. ayette kâfirlerin cenazesi hakkında,  وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا  “Onlardan ölenler üzerine ebediyen namaz kılma.” denilmiş. Bu ayetlerde  أَبَدًا  kelimesi sonsuz bir zamanı değil, uzun bir zamanı ifade ediyor. O halde  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ifadesindeki  أَبَدًا  de sonsuz zamanı değil, uzun zamanı ifade eder.

İşte Mehmet Okuyan böyle diyor. Bu kişilerin ortak özelliği şudur:

Peş peşe Kur’an ayetleri okurlar. Karşılarındaki kişi Kur’an’ı bilmiyorsa, ilgili ilgisiz ayetlerle, Kur’an’ı çok iyi bildikleri havasını vermeye çalışırlar. Ama inanın, bütün konuştukları boştur. Şimdi,  أَبَدًا  kelimesi hakkında söylediği sözlerin ne kadar yanlış olduğunu ispat edelim. Edelim ki, hala bu kişinin sözünü dinleyenler varsa, bu işten vazgeçsinler.

Arapçada bazı kelimeler, kullanıldıkları cümlenin yapısına göre farklı manalara gelirler.  أَبَدًا kelimesi de böyle bir kelimedir. Normalde  أَبَدًا  kelimesi zaman zarfı olup, sonsuz zamanı ifade etmektedir. Ancak bu kelime olumsuz cümlelerde kullanılırsa, zaman zarfı olarak değil, olumsuzluğu tekit için kullanılır ve “asla” manasına gelir.  Hz. Musa’nın kavminin söylediği إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا  sözü “Biz oraya ebediyen girmeyeceğiz.” manasında değil, “Biz oraya asla girmeyeceğiz.” manasındadır. Bakın, أَبَدًا  kelimesine “asla” manasını verdik.

Yine kâfirlerin cenazesi hakkındaki,  وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا  ayeti, “Onlardan ölenler üzerine ebediyen namaz kılma.” manasında değil, “Onlardan ölenler üzerine asla namaz kılma.”   manasındadır.

Bunlar gibi bütün olumsuz cümlelerde  أَبَدًا  kelimesi, olumsuzluğu kuvvetlendirmek için gelmiş olup, “asla” manasını ifade etmektedir. Eğer bu kelime olumlu cümlelerde kullanılırsa, bu durumda zaman zarfı olur ve sonsuz zamanı ifade eder. Hem cennet ehli hakkında, hem de kâfirlerden cehennem ehli hakkında kullanılan  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ifadesindeki  أَبَدًا  kelimesi, sonsuz zamanı ifade etmektedir. Yani ehli cennet cennette sonsuzdur, kâfirler de cehennemde sonsuzdur.

Mehmet Okuyan daha  أَبَدًا  kelimesinin olumsuz cümlelerde ifade ettiği manayı bilmiyor. Olumsuz cümlelerdeki manasını, olumlu cümlelere teşmil ediyor. Çok değil, bir Arapça edatlar kitabına baksaydı, anlattığım bu manayı bilirdi.

Sözün özü: Cenab-ı Hak kâfirlerin ebedi cehennemde kalacağını, 34 yerde خَالِدِينَ فِيهَا  “Onlar orada ebedidirler.” ayetiyle beyan etmiştir. Ayetteki خَالِدِينَ lafzı, “uzun zaman kalma” manasına hamledilse bile, üç yerde  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا denilerek, خَالِدِينَ kelimesine  أَبَدًا kelimesi ilave edilmiş ve bu zamanın sonsuzluk olduğu beyan edilmiştir. أَبَدًا kelimesinin manası son derece açık olup “sonsuzluk” manasında gelmektedir. Bu da ispat eder ki, cehennem kâfirler için bir haps-i ebedidir.

Bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah’a emanet olun…

(235 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir