a
Ana SayfaKurban3. Kurban kesmeyip bedeli sadaka olarak verilse caiz midir?

3. Kurban kesmeyip bedeli sadaka olarak verilse caiz midir?

Kurban kesmenin rüknü kan akıtmaktır. Hayvan kesilmedikçe vacip olan kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu sebeple, kurban kesilmeyip bedelinin sadaka olarak verilmesi caiz değildir ve bu sadaka kurban yerine geçmez.

Meselenin şu ciheti üzerine de biraz konuşmak yerinde olur:

Kurban bayramı geldiğinde bazı kişiler kurban kesmemekte, bunun yerine bedelini sadaka verme yoluna gitmektedirler. Bu kişiler -sözüm ona- kurbana acımakta ve hayvan kesilmesin diye bedelini sadaka vermektedir.

Şimdi soruyoruz:

— Bu kişiler bir ömür boyu et yerler. Acaba yedikleri etler kesilen hayvanların etleri değil midir? Bu etler başka bir yerden mi gelmektedir?

— Yedikleri hayvanlara acımayan bu kişiler kurbanda kesilen hayvanlara niçin acımaktadır?

Mesele acıma meselesi değildir. Mesele İslami hükümleri beğenmeme ve İslam’ı kendilerine göre yorumlama çabasıdır.

Şimdi, kurban kesmeyip bedelini sadaka olarak veren kişiye soruyoruz:

— Kurban kesmeyi Allah emretmektedir. -Haşa- Sen Allah’tan daha mı merhametlisin?

— Peygamber Efendimiz (a.s.m.) kurban kesmiş ve “Kim genişlik ve imkân bulur da kurban kesmezse bizim namazgâhımıza yaklaşmasın.” buyurmuştur. -Haşa- Sen Peygamberimiz (a.s.m.)’dan daha mı merhametlisin?

— Sahabelerden müçtehidlere, allamelerden evliyaya kadar, bu ümmetin yıldızları hükmündeki şahıslar kurban kesmişler ve bunu nasihat etmişler. Sen onlardan daha mı âlimsin, daha mı çok biliyorsun ve onlardan daha mı merhametlisin?

Hiç kendi kendini kandırma! Senin derdin kesilen hayvan değil; İslam’ı nefsine göre yorumlama çabası…

Şunu da hatırlatalım: Kim ki kurban kesmeyi küçümser ya da “Hayvana yazık değil mi? Bu merhametsizliktir…” gibi bir söz söylerse, bu kişi imandan çıkar ve küfre girer. Bu, kurban kesmemek gibi değildir. Bunda ibadeti hafife alma, Allah’ı merhametsizlikle itham etme ve Allah’ın hükmünü beğenmeme vardır. Bunlar da kişiyi küfre sokar.

(Ömer Nasuhi Bilmen, 422, Madde 35)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin