a
Ana SayfaAdak3. Nezir kaça ayrılır?

3. Nezir kaça ayrılır?

Nezirler “muayyen” ve “gayrimuayyen” olarak ikiye ayrılır. Muayyen nezirler “belirli”, gayrimuayyen nezirler ise “belirsiz” nezirlerdir.

Mesela “Nezrim olsun, yarın oruç tutayım.” gibi bir nezir muayyen (vakti belirlenmiş) bir nezirdir. Bu nezirde bulunan kimsenin yarın oruç tutması gerekir. Eğer nezir belirlenen günde eda edilmezse başka bir günde kaza edilir. Mesela kişi, “Bugün fakirlere sadaka vermem nezrim olsun.” dese ve gün içinde fakirlere sadaka vermese, başka bir günde fakirlere sadaka verir. Buna kaza denir.

“Nezrim olsun, bir gün oruç tutayım.” denilmesi ise gayrimuayyen (belirlenmemiş) bir nezirdir. Zira bu nezirde oruç tutmanın vakti tayin edilmemiştir. Bu sebeple de gayrimuayyendir. Böyle nezirde bulunan kimse dilediği günde orucu tutabilir.

Nezirler bir başka cihetten de “mutlak” ve “mukayyed” olarak iki kısma ayrılır. Mukayyed nezirler şarta bağlı olan nezirlerdir. Mutlak nezirlerde ise bir şart yoktur.

Mesela “Falan kimse gelirse bir gün oruç tutmak nezrim olsun.” denilse, bu nezir şarta bağlı bir nezirdir. Bu tip nezirlerde şart gerçekleşmedikçe nezredilen şeyi yapmak gerekmez.

Mutlak olan nezirlerde ise bir şart tayin edilmemiştir. Mesela “Üç gün oruç tutmak nezrim olsun.” denilmesi mutlak bir nezirdir. Mutlak olan (bir şarta bağlı olmayan) nezirleri yerine getirmek vaciptir.

(Ömer Nasuhi Bilmen, 328, Madde 236, 237)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin