a
Ana SayfaEvlilik3. Nişan bozulursa kıza verilen hediyeler alınabilir mi?

3. Nişan bozulursa kıza verilen hediyeler alınabilir mi?

Hanefi mezhebine göre, nişan hediyeleri hibe sayılır. Hibe edenin hibesinden dönmesi -eğer hibe edilen mal telef olmamışsa- mümkün olduğu gibi, nişan bozulduğu takdirde, tarafların birbirlerine vermiş olduğu hediyeleri istemeleri de caizdir.

Erkek ve kadın, birbirlerine vermiş oldukları hediyeleri -eğer telef olmamışsa- geri alabilirler. Yüzüğün kaybolması, yenilecek bir şeyin yenmesi, kumaştan elbise yapılması gibi, verilen hediyeler zayi olmuş veya bir değişikliğe uğramışsa taraflar vermiş oldukları hediyelerin bedelini alamaz ve isteyemez.

(Vehbe Zuhaylî, IX, 25)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin