a
Ana SayfaHac3. Umrenin hükmü nedir?

3. Umrenin hükmü nedir?

Hanefi mezhebine göre, umre ömürde bir kere olmak üzere sünnet-i müekkededir. İmam Malik’e göre de umre müekked sünnettir.

Şafiî ve Hanbeli mezheplerine göre ise umre hac gibi farzdır. Şafiî mezhebine göre, umrenin hemen eda edilmesi istenmez. Hanbeli mezhebine göre ise -şartlarına haiz olunca- hemen eda edilmesi gerekir.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 206; Fethu’l-Kadir, II, 306; el-Bedâyi, II, 226; Merâkı’l-Felah, 126)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin