a
Ana SayfaZekât3. Zekât borcu mirastan çıkarılır mı?

3. Zekât borcu mirastan çıkarılır mı?

Üzerinde zekât borcu olduğu hâlde ölen kimse Allah katında büyük günahkârdır. Böyle bir kimsenin malından zekât borcunun çıkarılıp çıkarılmayacağı hususunda fakihler ihtilaf etmiştir.

Hanefi mezhebine göre, eğer kişi zekât borcunun ödenmesini vasiyet etmişse varisler bu borcu -miras malından çıkarıp- öderler. Eğer ölen kişinin böyle bir vasiyeti yoksa varisler serbesttir. Dilerlerse öderler, dilemezlerse ödemeden mirası taksim ederler.

Hanefi mezhebine göre, zekâtı üç şey düşürür:

1. Mürted olmak yani dinden dönmek.

2. Yıl tamamlandıktan sonra ödeme imkânını elde edemeden malın yok olması.

3. Zekât borcu olan kimsenin vasiyet etmeden ölmesi. Bu durumda ölen kimse zekât borcunun ödenmesini vasiyet etmemişse günahkârdır. Eğer vasiyeti varsa varislerin bu borcu ödemesi vaciptir. Vasiyeti yoksa varisler serbesttir. Eğer borcu öderlerse ölen kişiden bu borç düşer; ödemezlerse borçlu olarak Allah’ın huzuruna çıkar.

Şafiî, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise bir kimseye zekât farz olur da bunu ödemeden ölürse, o kişi Allah katında asi olduğu için geride bıraktığı malından bu zekât borcu -vasiyet etmese dahi- ödenir. Ölümle bu borç düşmez. Çünkü zekât farz olan bir hak olup insanlara olan borç gibidir. Vasiyet edilmese de ölenin malından ödenmesi gerekir.

Burada bizlere düşen şudur:

Zekât konusunda çok hassas olmalıyız. Zekâtımızı gününde ödemeliyiz. Eğer bir gün geciktirecek olursak -ola ki yarına ulaşma imkânım olmaz, belki de ölüm beni bugün yakalar diyerek- borcun ödenmesini vasiyet etmeliyiz. Bir yakınımıza, “Şu kadar zekâtım var. İnşallah yarın ödeyeceğim. Ama ola ki ölüm gelir de ödeyemezsem bu borcumu ödemenizi vasiyet ediyorum.” demeliyiz. Tedbir bizden, takdir Allah’tan.

(Vehbe Zuhaylî, III, 379; Bidâyetü’l-Müctehid, I, 241; el-Mühezzeb, I, 175; el-Mecmu, VI, 250; el-Muğnî, II, 683)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin