a
Ana SayfaKurban30. Kesilen hayvanın yavrusu ölü olarak çıksa yenilebilir mi?

30. Kesilen hayvanın yavrusu ölü olarak çıksa yenilebilir mi?

Yavrunun dört hâli vardır:

1. Annenin kesilmeden önce onu ölü olarak düşürmesi. Bu yavru icma ile yenmez.

2. Kesilmeden önce annenin onu diri olarak doğurması. Bu yavru hayatta olduğu sürece kesilmedikçe yenmez.

3. Hayvanın kesiminden sonra yavrunun canlı olarak doğması. Şayet canlı iken kesilirse yenir. Eğer hayatta iken yetişilip kesilemezse meyte hükmünde olur ve yenmez.

4. Annenin kesimden sonra yavrunun ölü olarak doğması. İşte fakihler arasında görüş ayrılığının olduğu yer burasıdır.

İmam-ı Azam Hazretlerine göre, bu şekilde doğan yavru meyte hükmündedir. Bu sebeple de bu hayvanı yemek caiz değildir. Meyte, kesilmeden ölen her türlü hayvandır.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise yavru, annesinin kesilmesi ile ölü olarak çıkarsa veya karnında ölü bulunursa ya da karnından çıktıktan sonraki hareketleri, kesilmiş hayvanın hareketleri gibi olursa yenilmesi helal olur.

Şafiî, Hanbeli ve Maliki mezheplerinin bu meseledeki görüşü de İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in görüşleriyle aynıdır.

Böyle ihtilaflı meselelerde ihtiyatlı davranmak takvaya en uygun olanıdır. Dolayısıyla bu meselede, annesinin kesiminden sonra ölü olarak doğan yavruyu yememek en selametli yoldur.

(el-Bedâyi, V, 42; Tebyînü’l-Hakaik, V, 293; el-Lübab, III, 228)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin