a
Ana SayfaZekât31. Kadın almadığı mehrin zekâtını vermeli midir?

31. Kadın almadığı mehrin zekâtını vermeli midir?

Bir kadın evlenirken mesela 200 gram altın mehir istese ve kocası da bu mehri kabul etse, ancak yıllar geçmesine rağmen koca eşine mehrini ödemese, bu durumda, kadın eline geçirmediği mehrin geçmiş yıllara ait zekâtını ödemeli midir?

Bu meselede iki görüş vardır:

Birinci görüş İmam-ı Azam Hazretlerine aittir. İmam-ı Azam Hazretlerine göre, ele geçirilmeyen mehir zayıf alacak hükmündedir. Zayıf alacakların da  geçmişe ait zekâtını vermek gerekmez. İmam-ı Azam’a göre, zekâtın gereği için tam bir mülkiyet bulunmalıdır. Yani bir malın zekâta tabi olabilmesi için o malın mülkiyeti ile beraber kişinin elinde bulunması gerekir. Bu sebeple, kadın mehrini ele geçirmedikçe onun zekâtı ile mükellef olmaz. Çünkü o, mehre malik ise de bu mehir onun eline geçmiş değildir.

İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’e göre ise bütün alacaklar kuvvetli olup hepsi zekâta tabidir. Bu iki imama göre, kadın eline geçirmediği mehrin zekâtını ödemelidir. Fakat zekâtının ödenmesi kendisinden hemen talep edilmez. Mehri tahsil edince geçmiş zekât borcunu ödemesi istenir.

Hanefi mezhebinde fetva İmam-ı Azam Hazretlerinin kavline göredir. Buna göre, kadınlar ele geçirmedikleri mehirlerinin zekâtını ödemekle mükellef değildir.

İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’in kavillerini nakletmemizin sebebi bu görüşün de olduğunu bilmeniz içindir. Ola ki birisi, “Kadın ele geçirmediği mehrin geçmiş yıllara ait zekâtını ödemelidir.” derse, onu yanlış fetva vermekle suçlamamalı, bu sözün de fıkıhta bir karşılığı olduğunu bilmeliyiz. Belki ona şöyle demeliyiz:

— Senin söylediğin bu fetva İmameyn’e göredir. İmam-ı Azam Hazretlerine göre değildir. İmam-ı Azam’a göre, mehir alacağı zayıf alacak hükmünde olup ona zekât gerekmez. Hanefi mezhebinde de fetva buna göredir.

Böyle ihtilaflı meselelerde -eğer fıkıh ilmine merakınız varsa- iki görüşü de bilmelisiniz ki ne kimseyi cehaletle itham edin ne de sadece zayıf görüşü nakledin!

(Vehbe Zuhaylî, III, 280)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin