a
Ana SayfaKurban32. Akika kurbanı nedir ve ne zaman kesilir?

32. Akika kurbanı nedir ve ne zaman kesilir?

Akika: Doğan çocuk için yedinci gün kesilen kurbanın adıdır. Eğer kurban yedinci gün kesilmemişse çocuk buluğa erinceye kadar kesilebilir.

Hanefi mezhebine göre, akika kurbanı kesmek müstehap değil mübahtır. İsteyen kimse akika kurbanı keser, istemeyen de kesmez.

Şafiî, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre ise akika kurbanı kesmek sünnettir.

Akika kurbanı kesmek isteyenler çocuğun doğumunun yedinci günü keserler. Doğduğu gün bu yedi gün arasında sayılır. Eğer geceleyin doğmuşsa ertesi günden itibaren hesap edilir.

Kurbana elverişli olan hayvan akikaya da yeterli olur. Erkek çocuk için akika kurbanı kesilebileceği gibi, kız çocuk için de kesilir. Bunlardan her biri için bir koyun kesilmesi yeterli olur.

Akika kurbanının kemikleri, çocuğun sağlık ve selametine bir hayır dileği olsun diye kırılmayıp yalnız ek yerlerinden ayrılır ve öylece pişirilir. Bunu yapmak müstehaptır. Diğer bir görüşe göre de çocuğun mütevazi olmasına ve kötü huylardan korunmuş olmasına bir işaret olsun diye kemiklerin kırılması müstehap görülmüştür. Her iki görüşle de amel edilebilir.

Akika kurbanının etinden sahibi yiyebilir, başkalarına yedirebilir ve sadaka olarak verebilir.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 426-428; Ömer Nasuhi Bilmen, 423, Madde 37-38-39-40)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin