a
Ana SayfaZekât32. İnci, yakut, mercan gibi kıymetli taşlara zekât gerekir mi?

32. İnci, yakut, mercan gibi kıymetli taşlara zekât gerekir mi?

İnci, yakut, zebercet, firuze, mercan gibi kıymetli taşlardan zekât vermek ittifakla gerekmez. Çünkü bunlarda zekât vermenin farz olmasını gerektiren şer’i şartlar bulunmamaktadır. Bu gibi mallar sadece kullanmak için bulundurulur.

Ancak bunlar ticaret için bulundurulur ve alım satımı yapılırsa zekâtlarını vermek gerekir. Çünkü bu durumda bir ticaret malı olmuş olurlar.

Ayrıca bunlar temel ihtiyaçlar dışında olduklarından dolayı, eğer kıymetleri nisap miktarına ulaşırsa sahipleri zengin sayılır. Bu kişiler her ne kadar zekât vermekle yükümlü olmasalar da kendileri zekât alamazlar ve bunlar üzerine fıtır sadakası ve kurban kesmek vacip olur.

(Vehbe Zuhaylî, III, 253; Fetâvây-ı Ali Efendi, I, 34; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 344, Madde 16)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin