a
Ana SayfaCenaze32. Peygamberimizin (a.s.m.) cenaze namazını kim kıldırdı?

32. Peygamberimizin (a.s.m.) cenaze namazını kim kıldırdı?

Peygamberimiz (a.s.m.)’ın cenaze namazı kılınmıştır. Ancak bu namaz cemaatle değil, tek tek kılınmıştır.

İlk önce Hz. Ebû Bekir Peygamberimizin huzuruna girip cenaze namazını kıldı. Sonra Hz. Ömer huzura girdi ve cenaze namazını kıldı. Daha sonra Hz. Osman girdi ve cenaze namazını kıldı. Bunlardan sonra Hz. Talha, Hz. Zübeyr ve daha sonra da diğer sahabeler huzura girip Peygamberimiz (a.s.m.)’ın cenaze namazını tek başlarına kıldılar.

(Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, (thk. Süheyl Zekkâr, Riyâd Ziriklî), II, 213-257, Beyrut, 1996)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin