a
Ana SayfaZekât34. Ele geçmeyen miras malına zekât gerekir mi?

34. Ele geçmeyen miras malına zekât gerekir mi?

Alacaklar kuvvetli alacak, orta alacak ve zayıf alacak olmak üzere üç çeşittir. Bu bahsi 19. konuda işlemiştik. Burada sadece konumuz olan zayıf alacaktan bahsedeceğiz:

Zayıf alacak: Bir malın bedeli olmaksızın bir kimsenin üzerinde kalan alacaktır. Ele geçirilmemiş miras, henüz tahsil edilmemiş diyet parası, kadının kocası üzerindeki mehir hakkı ve boşanma anlaşması sonunda alınacak mal bedeli gibi alacaklar zayıf alacak grubuna girer.

Bu nevi alacakların -ele geçmediği müddetçe- zekâtlarını vermek gerekmez. Tahsil edildikleri andan itibaren zekâta tabi olurlar ve üzerlerinden bir yıl geçince zekâtları verilir. Ancak para sahibinin zekâta tabi başka malları varsa bir yıl beklenmez. Bu mallar ile birlikte, tahsil edilen alacağın da zekâtı verilir.

Eğer kişi miras malını ele geçirmeden önce o malla ticarete niyet ederse, İmam Muhammed’e göre, sadece niyetle o mal ticari mal olmaz ve kendisine zekât gerekmez. Zekâta tabi olabilmesi için tamamıyla kişinin tasarrufuna geçmelidir.

İmam Ebû Yusuf’a göre ise ticarete niyet edilirse -miras ele geçmemiş olsa dahi- o mal ticari mal kabul edilir ve zekâtını ödemek gerekir.

Kabzetmediği miras malıyla ticarete niyet eden kimse bu iki fetvadan dilediği ile amel edebilir. Dilerse İmam Muhammed’in kavliyle amel edip, ticarete niyet edip de henüz ele geçirmediği miras malının zekâtını ödemez. Dilerse İmam Ebû Yusuf’un kavliyle amel edip, ticarete niyet ettiği için, ele geçirmediği miras malının zekâtını öder.

(Fetâvây-ı Ali Efendi, I, 35; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 350-357, Madde 44-64)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin