a
Ana SayfaOruç34. Kusmak orucu bozar mı?

34. Kusmak orucu bozar mı?

Kusmanın farklı hâlleri vardır. Bu hâlleri ve bu hâllerin orucu bozup bozmayacağını şöylece maddeleyebiliriz:

1. Eğer kusuntu kendiliğinden gelmişse şu durumlar geçerlidir:

A. Kusuntu kendiliğinden gelse ve ağız dolusu olmayıp kendiliğinden içeriye dönerse orucu bozmaz.

B. Kusuntu kendiliğinden gelse ve ağız dolusu olmayıp kişinin iradesiyle içeriye döndürülürse, İmam Muhammed’e göre orucu bozar, çünkü iradesi ile yutmuştur. İmam Ebû Yusuf’a göre ise orucu bozmaz, çünkü bu azdır.

C. Kusuntu ağız dolusu olup kendiliğinden içeriye dönerse, İmam Ebû Yusuf’a göre orucu bozar. Çünkü bu abdesti de bozmaktadır. Demek, İmam Ebû Yusuf’a göre, abdesti bozan bir kusuntu orucu da bozmaktadır.

İmam Muhammed’e göre ise bu durumda oruç bozulmaz. Çünkü kişi bizzat iradesiyle bunu yutmamıştır. Demek, İmam Muhammed kendiliğinden gelen kusuntunun orucu bozup bozması meselesinde iradeyi esas almıştır. Ona göre, kişi iradesiyle yutmuşsa -az da olsa- orucu bozar, iradesi olmaksızın yutmuşsa -ağız dolusu da olsa- orucu bozmaz.

D. Ağız dolusu olan bir kusuntu kısmen veya tamamen sahibi tarafından geriye çevrilirse ittifakla orucu bozar.

E. Kendiliğinden gelen ağız dolusu bir kusuntu eğer geriye çevrilmezse orucu bozmaz.

2. Eğer kusuntu kişinin kendi iradesiyle getirilmiş ise şu durumlar geçerlidir:

A. Eğer ağız dolusu ise ittifakla oruç bozulur. Bu durumda orucun kazası gerekir.

B. Eğer ağız dolusu olmayıp kendiliğinden içeriye dönerse, İmam Muhammed’e göre orucu bozulur, çünkü kendi iradesi ile kusmuştur. Bu, kendiliğinden gelen kusuntuya benzemez. İmam Ebû Yusuf’a göre ise az olduğundan bozulmaz.

C. Bu kusuntu kişinin kendi iradeyle içeriye çevrilmiş ise ittifakla oruç bozulur.

İhtilafın olduğu durumlarda orucu kaza etmek takvaya daha uygundur.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 151 vd.; Tebyînu’l-Hakâik, I, 325 vd.; Ömer Nasuhi, 300, Madde 114-115)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin