a
Ana SayfaCenaze34. “Şüphesiz ölüye yakınlarının ağlaması sebebiyle azap edilir.” hadisinin izahı

34. “Şüphesiz ölüye yakınlarının ağlaması sebebiyle azap edilir.” hadisinin izahı

إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ  “Şüphesiz ölüye yakınlarının ağlaması sebebiyle azap edilir.” hadisi başta Buhâri ve Müslim olarak bir çok hadis kitabında kaydedilmiştir. Hadis âlimleri bu hadis-i şerifi sahih kabul etmiştir. İmam Nevevi Hazretleri hadisin manasını şöyle izah der:

— Eğer ölen kişi, üzerine feryat edilmesini vasiyet etmişse bundan dolayı ona azap edilir. Hadiste kastedilen kişi budur.

Bu kişiye azap edilmesinin sebebi böyle bir vasiyette bulunmasından dolayıdır. Eğer böyle bir vasiyeti yoksa ve ölü yakınları kendiliğinden feryat ediyorlarsa bunun günahı feryat edenlere aittir, ölüye ait olmaz.

Bu konuda İbni Abbas Hazretleri de şöyle der:

— Hz. Ömer öldüğü zaman bu hadisi Hz. Aişe’ye hatırlatmıştım. O şöyle dedi: “Bu meselede size Kur’an yeter. Kur’an’da ‘Hiç bir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.’ buyrulmuştur.

Demek, hadis-i şerifte azap çekeceği bildirilen kimse, üzerine feryat edilmesini ve ağıt yakılmasını vasiyet eden kimsedir. Bu kişiye azap edilmesinin sebebi, bu günahın işlenmesini istemesi ve ona sebep olması cihetiyledir. Eğer kişinin böyle bir vasiyeti yoksa üzerine feryat edilmesinden dolayı azap çekmez.

(Vehbe Zuhaylî, III, 94; Buhâri, Cenâiz, 33, 42, 43; Müslim, Cenâiz, 22, 25)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin