a
Ana SayfaFikir Sofrası35. Bir mucize-i kudret: Sivrisinek

35. Bir mucize-i kudret: Sivrisinek

– Sivrisinek son derece hassas ısı algılayıcıları ile donatılmıştır.

1/1000 derecelik sıcaklık değişimini bile hissedebilir.

– Bu algılama ışığa bağlı olmadığından karanlık bir odada bile kan damarını bulabilir.

– Kan damarını buldu mu ilk önce hortumcukları vasıtasıyla noktayı seçer.

– Şırıngaya benzeyen iğnesi bir kılıfla korunmuştur. Kan emme sırasında bu kılıf iğneden sıyrılır.

– Deriyi ise sanıldığı gibi basınçla değil, üst çene ve dişlerinin bulunduğu alt çene ile yarar.

– Testere gibi ileri geri hareketler ile deriyi keser ve açılan yarıktan iğnesini kan damarına sokar.

Burada büyük bir problem vardır. Bu problem kanın pıhtılaşmasıdır. Eğer kan pıhtılaşırsa sinek beslenemez. Sivrisinek bunun da önlemini alır ve pıhtılaşmayı önleyecek bir sıvıyı damardan açtığı deliğe bırakır. Kaşıntıya sebep olan da bu enzimdir.

Şimdi ey kâfir! Şu sorularımıza cevap ver de görelim:

1. Yıllarca eğitim almış hemşireler bile birçok defa damarı bulamamakta, iğneyi yanlış yere saplamaktadır. Hiçbir eğitim almayan sivrisinek ise asla hedefini şaşırmaz. Acaba sineğe damarı bulma dersini kim verdi?

2. Eğer ısı algılayıcıları sayesinde bu işi yapıyor dersen, biz de deriz ki: Son derece gelişmiş olan bu ısı algılayıcılarını onun vücuduna kim yerleştirdi? Sakın “Tabiat.” deme. Çünkü kör, sağır, cansız ve şuursuz tabiat böyle hikmetli bir fiile -hem de milyonlarca fertte- fail olamaz.

3. Daha önce dediğimiz gibi, bu ısı algılayıcıları ışığa bağlı olarak çalışmıyor. Gece de sıcaklık değişimini hissedebiliyor. Eğer ısı algılayıcıları ışığa bağlı olsaydı sinek gece beslenemezdi. Gündüz ise zaten onu gören avı tarafından beslenemiyor…. Bu ise sivrisineğin sonu demektir. Sorumuz şu: Sineğin beslenebilmesi için ısı algılayıcılarını ışığa bağlı kılmayan ve karanlıkta da çalışmasını tasarlayan sanatkâr kimdir?

4. Ufacık iğnesini korumak için hangi terzi ona kılıf dikti?

5. Deriyi delmek için diş ve çenelerini kullanmayı ona kim öğretti?

6. Belki de bu işteki en ilginç nokta, sineğin kanın pıhtılaşmasını önleyen enzimi açtığı delikten içeriye bırakmasıdır. Sinek kanın pıhtılaşacağını nereden biliyor? Hadi biliyor, pıhtılaşmayı önleyecek enzimi üretecek tezgâhı ve fabrikayı vücuduna kim yerleştirdi? Sadece tezgâhın olması da yetmez, zira kanın pıhtılaşmasını önleyecek sıvının formülünü bilmek için kimyager olmak gerekir. Sivrisinek acaba hangi kimya okulunu bitirdi?

Ey kâfir! Ya bu sorularımızın cevabını ver ya da gel, sineğin Allah’ın bir memuru ve mahluku olduğunu kabul et. Bu kabulle de yüzlerce soruya cevap bulma derdinden kurtul!

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin