a
Ana SayfaZekât35. Borçlunun inkâr ettiği mallara zekât gerekir mi?

35. Borçlunun inkâr ettiği mallara zekât gerekir mi?

Bir kimsenin kendi malı olduğu hâlde, elinden çıkıp da faydalanamadığı ve bir daha da eline geçmesi düşünülmediği mallardan zekât gerekmez. Bu mallara “mal-ı zimar” denir. Bu mallara örnek olarak şunları gösterebiliriz:

– İspatı mümkün olmayan inkâr edilen alacaklar.

– Zorla alınan, çalınan, el konulan ve geri alınması umulmayan mallar.

– Denize düşüp çıkarılması mümkün olmayan mallar.

– Kırda gömülüp yerleri unutulmuş geçerli paralar.

– Kaybolmuş mallar…

Bunlar elden çıktığı ve kendilerinden yararlanılamadığı için ele geçmedikleri müddetçe zekâta tabi olmazlar.

Buna göre, yıllarca inkâr edilip bir delil ile ispatı mümkün olmayan -mesela yüz bin liradan ibaret- bir alacağın geçmiş yıllara ait zekâtını ödemek gerekmez. Eğer daha sonra borçlunun ikrarı veya şahit ve senet gibi bir delille alacak ispat edilip tahsil edilirse, bu alacağın ispatı anından itibaren zekâta tabi olur.

(Vehbe Zuhaylî, III, 253; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 344, Madde 17)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin