a
Ana SayfaCenaze35. Ölünün yedinci, kırkıncı, elli ikinci gibi günleri var mıdır?

35. Ölünün yedinci, kırkıncı, elli ikinci gibi günleri var mıdır?

Ölünün yedinci, kırkıncı, elli ikinci gibi günlerinde özel ibadetler tertip etmek bidattır. Bunu ne Peygamberimiz (a.s.m.) uygulamış ne de seleften bize böyle bir nakil gelmiştir. Dolayısıyla ölü için belli gecelerde toplanmak her şeyden önce Peygamberimizin sünnetine muhalefet etmek demektir. Eğer bunda bir hayır olsaydı elbette Efendimiz (a.s.m.) bunu uygular ve bir tavsiyede bulunurdu. Peygamberimiz (a.s.m.)’ın yapmadığı bir uygulamayı yapmak herhâlde bizim dinin özünden ne kadar uzak olduğumuzun bir ölçüsüdür.

Bu ve benzeri bidatlar dinî hayatın ve inançların zayıflamasıyla ortaya çıkar ve iki şeyi ispat eder:

1. İnsanlar inançsız yaşayamıyor. Eğer Allah’ın gönderdiği hak din olan İslam’ı öğrenip ona uymazlarsa, kendilerinin uydurdukları mevhum dinlerine ve hevalarına uyuyor ve bunu hak din zannediyor.

2. Allah’ın dinini ilim ile yaşayanlar bu tür bidatlara düşmüyor ve ihtiyaç duymuyor.

Ölü için yapılması gereken, imkân bulunan her zamanda Kur’an okuyup ölünün ruhuna göndermek, onun için hayırlar yapmak, sadaka verip sevabını ölünün ruhuna bağışlamak ve onların affı için Allah’a dua etmektir.

(Müslim, Cumua, 43; Ebû Dâvûd, Sünnet, 6; Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, I, 213)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin