a
Ana SayfaCenaze36. Bir müminin, kâfir olan yakınının cenazesi ile ilgilenmesi caiz midir?

36. Bir müminin, kâfir olan yakınının cenazesi ile ilgilenmesi caiz midir?

Hanefi ve Şafiî mezhebine göre, bir müminin, kâfir bir akrabası öldüğü vakit onun yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesiyle ilgilenmesi caizdir. Nitekim Hz. Ali şöyle demiştir:

— Babam Ebû Talib ölünce Peygamberimiz (a.s.m.)’a vardım ve “Senin dalâlette olan amcan öldü.” dedim. Peygamberimiz (a.s.m.): “Git babanı kabre koy! Sonra yanıma gelinceye kadar (kimseye bununla ilgili) bir söz söyleme.” buyurdu. Bunun üzerine gidip onu kabre koydum ve Peygamberin yanına geldim. Bana yıkanmamı emretti. Ben de yıkandım. Bana dua etti.

Hanefi ve Şafiîler bu hadisi delil getirip müminin, kâfir olarak ölen yakınının cenazesi ile ilgilenmesinin caiz olduğunu söylemişlerdir. Haram olan ona dua etmek ve affı için yalvarmaktır.

(Ebû Dâvud, Cenâiz, Bab 64-66, Hadis no: 3214; Nesâî, Tahara 128, Cenâiz, Bab 84, Hadis no: 1979)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin