a
Ana SayfaCenaze37. Kadınların cenaze namazına katılmaları caiz midir?

37. Kadınların cenaze namazına katılmaları caiz midir?

Hanefi mezhebine göre, kadınların cenaze namazına katılmaları tahrimen ( harama yakın) mekruhtur. Hanefilerin delili Hz. Ali’nin rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir:

Resulullah (a.s.m.) dışarı çıktı ve kadınları oturmuş bir hâlde gördü. Onlara sordu:

— Burada neden oturuyorsunuz?

Onlar dediler ki:

— Cenazeyi bekliyoruz.

Efendimiz (a.s.m.) yine sordu:

— Cenazeyi siz mi yıkayacaksınız?

Onlar “Hayır.” dediler.

Efendimiz (a.s.m.) yine sordu:

— Cenazeyi siz mı taşıyacaksınız?

Onlar yine “Hayır.” dediler.

Efendimiz (a.s.m.) bir daha sordu:

— Cenazeyi mezara indirenlerle birlikte mi indireceksiniz?

Onlar yine “Hayır.” dediler.

Bunun üzerine Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurdu:

— Öyle ise günah işlemiş ve sevapsız olarak geri dönün. (İbni Mâce, Cenâiz, 51)

Hanefiler bu hadisi delil gösterip, “Kadınların cenaze namazına katılması tahrimen mekruhtur.” derler.

Şafiî ve Hanbeli mezheplerinde ise kadınların cenaze namazına katılmaları tenzihen (haramdan uzak) mekruhtur. Bunların delili de Ümmü Atıyye’nin şu hadisidir:

— Cenazelere katılmamız yasaklandı ama kesin olarak katılmamamız emredilmedi. (İbni Mâce, Cenâiz, 50)

Şafiî ve Hanbeliler, “Bu rivayet cenazeye katılmanın tenzihen mekruh olduğuna delildir.” der.

Netice olarak: Tenzihen de olsa tahrimen de olsa kadınların cenaze namazına katılması yasaklanmış. Bunun bir hikmeti şudur:

Ölüm sabredilmesi zor bir musibettir. Belki musibetlerin en büyüklerindendir. Kadınlar ise şefkat kahramanıdır ve fıtraten duygusaldır. Bir kadın çok sevdiği eşini, evladını veya bir yakınını tabut içinde musalla taşında gördüğünde ola ki dayanamaz ve isyan eder. Televizyonlarda nice kadınların tabuta yapışıp feryad-u figan ettiğini görmekteyiz. Bu ise haramdır ve günahtır. İslam kadınları bu günahtan korumak için cenazeye katılmalarını yasaklamıştır. Bu hükmün çok hikmetinden bir hikmeti budur.

(Vehbe Zuhaylî, III, 71; İbni Mâce, Cenâiz, 50-51)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin