a
Ana SayfaZekât38. Baldan zekât vermek gerekir mi?

38. Baldan zekât vermek gerekir mi?

Hanefi mezhebine göre, eğer bal öşür toprağından elde edilmişse 1/10 (onda bir) oranında zekât verilir. Elde edilen bal ister az ister çok olsun fark etmez.

Haraç topraklarındaki arılardan elde edilen baldan ötürü ise zekât vermek gerekmez.

Öşür ve haraç toprakları şunlardır:

Öşür toprağı: Fethedilen bir memleketin halkı kendi rızaları ile Müslüman olur da ellerindeki arazi onların mülkiyetine geçirilirse ya da bir memleket kuvvet gücü ile fethedilip arazileri Müslümanların mülkiyeti üzerine verilmiş olursa, bu gibi topraklar öşür toprağıdır. Yine halkın kendi isteği ile İslam’ı kabul ettiği topraklar da öşür toprağıdır. Türkiye’deki topraklar genelde öşür toprağıdır.

Haraç toprağı: Anlaşma veya üstünlük elde etmek suretiyle fethedilip -devletin ihsanı gereği- gayrimüslim halka veya diğer gayrimüslimlere temlik edilmiş topraklardır.

(el-Bedâyî, II, 61; el-Lübab, l, 153; el-Emval, Ebû Ubeyd, 506; Fethu’l-Kadir, II, 5)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin