a
Ana SayfaCenaze38. Kadınların kabir ziyaretine gitmesi caiz midir?

38. Kadınların kabir ziyaretine gitmesi caiz midir?

Kabirleri ziyaret etmek eskiden beri insanların sapmasına ve tevhid inancını bozmasına sebep olan bir konudur. Bu yüzden Peygamberimiz (a.s.m.) İslam’ın ilk yıllarında kabir ziyaretini bütünüyle yasaklamıştı. Sonra Müslümanların imanı ve tevhidi öğrenmeleri sebebiyle kabir ziyareti serbest bırakılmıştır. Peygamberimiz (a.s.m.) bu hususta şöyle der:

— Size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık kabirleri ziyaret edin çünkü onlar size ahireti hatırlatır. (Müslim, Cenâiz, 106; Ebû Dâvud, Cenâiz, 77; Tirmizi, Cenâiz, 7; Nesâî, Cenâiz, 100; İbni Mâce, Cenâiz, 47; Ahmed b. Hanbel, I, 147, 452)

Efendimiz (a.s.m.)’ın bu hadisiyle birlikte hem kabir ziyareti serbest bırakıldı hem de ziyaretin sebebi açıklandı. Ziyaretin sebebi şudur:

Kabir ziyareti yapan kişi ölümü tefekkür eder. Kabirde yatanın da bir gün hayatta olduğunu, ölümün onu sevdiklerinden ayırdığını, kendisinin de sonunda öleceğini ve kabre gireceğini düşünür. Ölümden ibret alıp hayatını buna göre yaşamaya çalışır.

İşte bu gibi menfaatlerden dolayı, erkeklere kabir ziyareti mendup olduğu gibi kadınlar için de menduptur. Kadınlar da kabirleri ziyaret etmeli ve dünya misafirhanesinin son menzilini görüp ibret almalıdır. Kabir ziyareti ölümü hatırlatır; ölümü çokça hatırlayan da dünya sevgisinden kurtulup güzel bir Müslüman olur.

Eğer kadınlar üzüntülerini tazelemek, ağlamak ve benzeri şeyler için kabir ziyareti yaparlarsa bu caiz değildir. “Kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet olsun.” hadisi bu manaya tevil edilmiştir. (Ca’berî, Rusûhu’I-Ahbâr, 143-144; İmam Nesâî dışında beş imam bu hadisi nakletmiştir.)

(Vehbe Zuhaylî, III, 89)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin