a
Ana SayfaTeyemmüm37. Mushafı tutmak için teyemmüm eden bu teyemmümle namaz kılabilir mi?

37. Mushafı tutmak için teyemmüm eden bu teyemmümle namaz kılabilir mi?

Alınan teyemmümle namaz kılınabilmesi için şu üç şeyden birine niyet etmek gerekir:

1. Hadesten taharete yani abdestsizlikten temizlenmeye niyet etmelidir.

2. Namaz kılmaya niyet etmelidir.

3. Ya da cenaze namazı veya tilavet secdesi gibi abdestsiz sahih olmayan bir ibadete niyet etmelidir.

Bu üç şeyden birine niyet etmeksizin alınan teyemmümle namaz kılınmaz.

Kişi şu niyetlerle teyemmüm alsa, bu teyemmümle namaz kılamaz:

– Asıl itibariyle ibadet olmayan mushafa dokunmak veya mescide girmek gibi bir şeye niyet etse,

– Bizatihi maksat gözetilmeyen ezan okumak veya kâmet getirmek gibi bir şeye niyet etse,

– Ya da abdestsiz de sahih olabilen Kur’an okumak gibi bir ibadete niyet etse, böyle bir teyemmümle namaz kılınmaz.

Ancak cünüp kimse Kur’an okumak için niyet ederse, o teyemmümle diğer ibadetleri de yapabilir.

Yine kabirleri ziyaret etmek, ölüyü gömmek, selama karşılık vermek veya hayırlı bir iş yapmak niyetiyle alınan teyemmümle de namaz kılınmaz.

(el-Bedâyi, I, 45 vd.; Fethu’l-Kadîr, I, 86-89; ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 212; el-Lübab, I, 37; Merâkı’l-Felah, 19-20)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin