38. Sahih hadisler sadece Buhari ve Müslim’de mi geçmektedir?

Hadis Savunması isimli eserimizin Otuz Sekizinci Dersindeyiz. Bu dersimizde şu konuyu işleyeceğiz:

Bazen bir meselede bir hadisi delil getirdiğinizde, karşınızdaki şöyle diyor: “Bu hadis Buhari ve Müslim’de yok.” Sanki sahih hadisler sadece bu iki eserde varmış ve başka bir hadis kitabı yokmuş gibi böyle diyorlar. İşte onların bu sözlerine karşı, şu meseleyi izah etmeliyiz:

– Sahih hadisler sadece Buhari ve Müslim’de mi var? Diğer hadis kitapları kaynak değil midir?

Tarihte hiçbir alim, “Buhari ve Müslim dışında sahih hadis yoktur. Bütün sahihler Buhari’de ve Müslim’de toplanmıştır.” diye bir söz söylememiştir. Şimdi meseleyi rakamsal olarak ispat edelim:

İmam Buhari, iki yüz bin sahih hadisi ezbere bildiğini belirtmiştir. Hâlbuki Sahih’inde sadece yedi bin küsur hadis nakletmiştir.

İbni Hacer ve İmam Suyuti hazretleri, İmam Buhari’nin Sahih’i hakkında derler ki:

“Kitabının hacmini artırmamak için terk ettiği sahihler, aldıklarından çok daha fazladır.”

Demek İmam Buhari’nin ezberindeki sahih hadisler, eserinde yazdığı yedi bin küsur hadisten ibaret değildir.

Yine İmam Müslim kendi Sahih’i hakkında der ki:

“Ben bu kitapta, nazarımda sahih olan bütün hadisleri toplamadım, sadece sıhhatinde icma olanları topladım.”

İmam Kevserî bu sözde geçen icmanın, İmam Müslim’in hadis aldığı hocalarının icması olduğunu söyler.

İmam Müslim’in bu sözünden anlıyoruz ki, onun nazarında sahih olan daha pek çok hadis var. Bu hadisler eserinin dışında kalmıştır. O eserine sadece, hocalarının sahih olduğu konusunda ittifak ettiği hadisleri kaydetmiştir.

Bütün bu izahlarla şunu anlatmak istiyoruz:

Sahih hadisler sadece Buhari ve Müslim’de geçenlerle kayıtlı değildir. Bu iki imam dahi, sahih bildikleri hadislerin çok azını eserlerinde kaydetmiştir. Demek illa ki bir hadisin Buhari veya Müslim’de geçmesi gerekmiyor. Hadis alimlerinin sahih kabul ettiği bir hadisi; o hadis, hangi hadis kitabında geçerse geçsin, biz de sahih kabul ederiz. Bir hadisin sıhhati hususunda söz muhaddislere aittir. Bize düşen, icmaya uymaktır.

Sevgili kardeşlerim, bu ders, “Hadis Savunması” isimli eserimizin son dersiydi. Rabbimize hamdüsena olsun, 38 derstir bizleri konuşturuyor. Cenab-ı Mevla, bu eseri günahlarımıza kefaret eylesin. Bizleri iman ve Kur’an hizmetinde daim kılsın.

Başka bir eserde görüşünceye kadar hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm…

(677 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir