a
Ana SayfaTeyemmüm39. Abdest aldıracak birisi varken teyemmüm edilebilir mi?

39. Abdest aldıracak birisi varken teyemmüm edilebilir mi?

Başkasının yardımı ile abdest alabilecek olan kimsenin yardımcısı kendi çocuğu veya kendi ücretli çalışanı ise teyemmüm etmesi ittifakla caiz olmaz. Çocuğunun veya çalışanının ona abdest aldırması gerekir.

Çocuğu ve çalışanı dışında, abdest için kendisine yardım edebilecek başka bir adamı varsa, teyemmüm etmesi yine caiz olmaz.

Eşinin bulunması da teyemmüm etmesine engeldir. Zira eşlerin birbirlerine yardım etmesi gerekir. Eşlerden biri diğerine yardım etmeyi üzerine alınca -makbul olan görüşe göre- kişi artık teyemmüm yolunu seçemez.

İmam-ı Azam Hazretlerine göre ise bu durumda olan kimse teyemmüm edebilir. İmam-ı Azam Hazretlerine göre, eşler abdest aldırma konusunda birbirine yardım etmek zorunda değildir. Bu sebeple, bunlardan birisi diğerine yardımcı sayılmaz.

Eşi kendisine yardım etmeyen kişi İmam-ı Azam Hazretlerinin bu fetvasıyla amel edebilir. Eşi kendisine yardım eden kişinin ise abdest alması ve teyemmüm etmemesi ihtiyata daha uygundur.

(Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 108, Madde 221-222)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin