a
Ana SayfaAbdest39. Mest üzerine meshin caiz olabilmesi için aranan şartları nelerdir?

39. Mest üzerine meshin caiz olabilmesi için aranan şartları nelerdir?

Mestler üzerine meshin caiz olabilmesi için bir takım şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

1. Mestler abdest alındıktan sonra giyilmiş olmalıdır. Eğer mestler abdestsiz olarak giyilmiş ise bunların üzerine meshetmek caiz değildir. Yine bu abdestin su ile alınmış olması gerekir. Teyemmüm abdesti kâfi değildir.

Şunu da ilave edelim:

Abdestsiz bir kişi önce ayaklarını yıkasa ve sonra mestlerini giyse, daha sonra -abdesti bozacak bir hâl olmadan- abdestini tamamlasa ve arkasından abdestini bozsa, bu durumda, mestler üzerinde meshetmesi caizdir. Çünkü Hanefi mezhebine göre, mesti giyebilmek için abdesti tamamlama şartı yoktur. Ayaklarını yıkadıktan sonra mestini giyenin ve abdestini sonradan tamamlayanın -arada abdesti bozmamak kaydıyla- mest üzerine meshetmesi caizdir.

2. Mest temiz olmalı ve abdestte yıkanması farz olan yeri örtmelidir. Bu yerden maksat diğer yanlardan topuklarla birlikte ayaktır. Ayak ile birlikte topukları da örtmeyen mestin üzerine mesh caiz değildir.

3. Mest ile üç mil -yaklaşık 5.5 km- yürünebilmelidir. Bu mesafeyi yürürken parçalanacak mestin üzerine mesh caiz değildir.

4. Mestler yere konulduğunda bağlamaya gerek kalmaksızın düşmeden ayakta durabilmelidir.

5. Mesh deliksiz olmalıdır. Az miktardaki delik affedilir. Az delik, ayağın küçük parmağının üç misli kadar olan deliktir.

6. Su mestin altına geçmemeli ve deriye ulaşmamalıdır.

7. Ayaktan herhangi bir şey kesilmiş ise ayağın ön tarafından elin küçük üç parmağı miktarınca bir kısım kalmış olmalıdır. Şayet topuktan aşağı üç parmaktan daha az kalmış ise mesh caiz değildir.

Eğer bir ayağın topuktan aşağı kısmı tamamen kesilmiş ise bunun yıkanması gerekmediği gibi, böyle bir ayağın üzerindeki meste meshetmeye gerek de yoktur. Diğer sağlam ayağın üzerine mesheder.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 241-245; el-Bedâyî, I, 9 vd.; Merâkı’l-Felah, 22)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin