a
Ana SayfaHadis Savunması39. Sahih hadisler sadece Buhâri ve Müslim’de mi geçmektedir?

39. Sahih hadisler sadece Buhâri ve Müslim’de mi geçmektedir?

Bu dersimizde şu konuyu işleyeceğiz: Bazen bir meselede bir hadisi delil getirdiğinizde karşınızdaki şöyle diyor:

— Bu hadis Buhâri ve Müslim’de yok.

Sanki sahih hadisler sadece bu iki eserde varmış ve başka bir hadis kitabı yokmuş gibi böyle diyorlar. Onların bu sözlerine karşı şu meseleyi izah etmeliyiz:

— Sahih hadisler sadece Buhâri ve Müslim’de mi var? Diğer hadis kitapları kaynak değil midir?

Tarihte hiç bir âlim, “Buhâri ve Müslim dışında sahih hadis yoktur. Bütün sahihler Buhâri’de ve Müslim’de toplanmıştır.” diye bir söz söylememiştir. Şimdi, meseleyi rakamsal olarak ispat edelim:

İmam Buhâri iki yüz bin sahih hadisi ezbere bildiğini belirtmiştir. Hâlbuki sahihinde sadece yedi bin küsur hadis nakletmiştir.

İbni Hacer ve İmam Süyûtî Hazretleri, İmam Buhâri’nin sahihi hakkında şöyle der:

— Kitabının hacmini artırmamak için terk ettiği sahihler aldıklarından çok daha fazladır.

Demek, İmam Buhâri’nin ezberindeki sahih hadisler eserinde yazdığı yedi bin küsur hadisten ibaret değildir.

Yine İmam Müslim kendi sahihi hakkında şöyle der

— Ben bu kitapta nazarımda sahih olan bütün hadisleri toplamadım, sadece sıhhatinde icma olanları topladım.

İmam Kevserî bu sözde geçen icmanın İmam Müslim’in hadis aldığı hocalarının icması olduğunu söyler.

İmam Müslim’in bu sözünden anlıyoruz ki onun nazarında sahih olan daha pek çok hadis var. Bu hadisler eserinin dışında kalmıştır. İmam Müslim eserine sadece hocalarının sahih olduğu konusunda ittifak ettiği hadisleri kaydetmiştir.

Bütün bu izahlarla şunu anlatmak istiyoruz: Sahih hadisler sadece Buhâri ve Müslim’de geçenlerle kayıtlı değildir. Bu iki imam dahi sahih bildikleri hadislerin çok azını eserlerinde kaydetmiştir.

Demek, illaki bir hadisin Buhâri veya Müslim’de geçmesi gerekmiyor. Hadis âlimlerinin sahih kabul ettiği bir hadisi, hangi hadis kitabında geçerse geçsin biz de sahih kabul ederiz. Bir hadisin sıhhati hususundaki söz muhaddislere aittir. Bize düşen icmaya uymaktır.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin