a
Ana SayfaYeminler4. Allah’tan başkası adına yemin edilir mi?

4. Allah’tan başkası adına yemin edilir mi?

Kişi Allah’tan başkası adına yemin etse, mesela:

– İslam, Allah’ın peygamberleri, sahabeler, melekler, Kâbe, namaz, oruç, hac gibi şeylere yemin etse,

– Ataları veya çocukları adına yemin etse,

– Gök, yer, güneş, ay, yıldız ve benzeri şeyler adına yemin etse,

– “Allah’ın kızgınlığı ve azabı üzerime olsun.” dese,

– Veya “Senin ömrünün hakkı için, hayatının hakkı için, senin hakkın için…” gibi sözler söyleyecek olsa,

fakihlerin ittifakıyla bu sözler birer yemin olmaz ve mekruh olur. İslam dini bu şekilde yemin etmeyi yasaklamıştır. Zira böyle bir yemin, adına yemin edileni yüceltmeyi ifade eder. Böyle bir yüceltme ise ancak Allahu Teâlâ’ya layıktır.

Bu hususta Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

— Yemin edecek olan kişi Allah adına yemin etsin ya da yemin etmesin. (Câmiu’l-Usul, XII, 293; Nasbu’r-Râye, III, 295)

Bir başka hadis-i şerif de şöyledir:

— Allah’tan başkası adına yemin eden kişi şirk koşmuştur. (Câmiu’l-Usul, XII, 293; Neylü’l-Evtar, VIII, 227; Sübülü’s-Selam, IV, 101)

(el-Bedâyi, III, 8; Fethu’l-Kadir, IV, 9; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, II, 48; ed-Dürrü’l-Muhtar, III, 56)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin