a
Ana SayfaKurban4. Bir ailede baba ile birlikte anne ve evlatlar da zengin olsa her biri kurban kesmeli midir?

4. Bir ailede baba ile birlikte anne ve evlatlar da zengin olsa her biri kurban kesmeli midir?

Hanefi mezhebine göre, kurban, şartlarına haiz olan her ferde vaciptir. Kurbanın vacip olma şartları şunlardır:

1. Müslüman olmak. Kurban kesmek kâfire vacip değildir. Kâfir kurban kesse bile kurbanı sahih olmaz. Çünkü kâfir ibadet etme ehliyetini taşımamaktadır.

2. Hür olmak. Köleye kurban kesmek vacip değildir. Bu zamanda kölelik olmadığı için bu şart kendiliğinden düşmüştür.

3. Büluğa ermek ve akıllı olmak. İmam Muhammed’e göre, kişi büluğ çağına ermiş olmalı ve aklı bulunmalıdır. Buna göre, küçüğe ve deliye kurban kesmek vacip değildir. Çünkü bunlar şer’i hükümlerin muhatabı değildir; bu sebeple de kendilerine kurban vacip olmaz.

İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’a göre ise akıl ve büluğ kurbanın bir şartı değildir. Bu imamlara göre, zengin olan çocuğun veya delinin velisi onların malından kurban keser.

Fetva İmam Muhammed’in kavline göredir.

4. Mukim olmak. Kurban kesmek mukime vacip olup seferî olana vacip değildir. Ancak seferî olan kurban keserse sevabına nail olur.

5. Nisap miktarı mala sahip olmak. Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı ise iki yüz dirhemdir. Bu ölçüleri grama çevirdiğimizde, 85 gram altın ve 595 gram gümüş eder. Temel ihtiyaçlarından başka, 85 gram altını veya 595 gram gümüşü ya da bunlara denk para ve ticaret malı olan kimse kurban kesmekle mükelleftir.

Netice: Bir ailede baba, anne ve buluğa ermiş bir veya daha fazla çocuk mezkûr şartları taşıyacak olsa her birinin kendi adına kurban kesmesi vacip olur. Eğer baba isterse, aile fertlerinden vekâlet alarak kendi malı ile onların kurbanlarını alabilir ve kestirebilir.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 399; Ömer Nasuhi Bilmen, 417, Madde 2, 24)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin