a
Ana SayfaGusül4. Gusül abdesti gerektirmeyen hâller nelerdir?

4. Gusül abdesti gerektirmeyen hâller nelerdir?

Gusül abdesti gerektirmeyen hâller şunlardır:

1. Mezinin gelmesi. Mezi beyaza yakın ince bir sudur ve erkeğin hanımıyla oynaşması sonucu çıkar. Bu sudan dolayı gusül gerekmez.

2. Vedinin gelmesi. Vedi normal sidikten sonra çıkan ve sidikten daha kalınca bir ifrazattır. Bundan dolayı da gusül gerekmez.

3. Islaklık görülmeden ihtilam olmak.

4. Ferce parmak veya ona benzer bir şey sokmak. Eğer şehvet duymuş veya bundan şehvet kastetmişse gusletmesi gerekir.

5. Ağır bir yük kaldırma veya yüksek bir yerden düşme gibi bir sebeple -şehvetsiz olarak- meninin çıkması.

6. Şehvetle yerinden ayrılan meninin şehvetsiz bir hâlde dışarıya çıkması. Bu, İmam Ebû Yusuf’a göredir. Hanefi mezhebinin diğer iki imamı olan İmam-ı Azam ve İmam Muhammed’e göre ise bu durumda gusül gerekir.

(Vehbe Zuhaylî, I, 275)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin