a
Ana SayfaHac4. Hacc-ı ekber nedir?

4. Hacc-ı ekber nedir?

Hacc-ı ekberin ne olduğu hususunda âlimler farklı görüşler beyan etmişler. Aliyyü’l-Kârî Hazretleri bu hususta özel bir risale hazırlamış ve özetle şu izahı yapmış:

Hacc-ı ekber hakkında dört görüş vardır:

1. Arefe gününün kendisidir.

2. Kurban bayramının birinci günüdür.

3. İfâza tavafının yapıldığı gündür.

4. Kurban bayramının bütün günleridir.

Bu görüşler birbiriyle çelişiyor değildir. İhtilafın sebebi, büyüklük ve küçüklük kavramının nispi (göreceli) olmasıdır. Buna göre:

– Hac umreden büyüktür.

– Hacc-ı kıran hacc-ı ifraddan büyüktür.

– Cumaya rastlayan hac cumaya rastlamayandan büyüktür.

Bu cihetle, hepsine hacc-ı ekber denilebilir. Ancak cuma gününe rastlayan hacca “hacc-ı ekber” denilmesi sünnet ve hadis menşeli olmayıp örfi bir sözdür.

Bununla birlikte, cumaya rastlayan haccın cumaya rastlamayan hacdan daha faziletli olması akıldan uzak da değildir. Zira halkın dili Hakk’ın kalemidir. Müslümanların hoş gördüğü şey Allah katında da hoştur. Madem Müslümanlar cumaya rastlayan haccın faziletine inanmış, o hâlde Allahu Teâlâ o güne daha büyük bir sevap ve fazilet koyabilir. Bu, rahmet-i İlahiyeden uzak değildir.

Ayrıca cumaya rastlayan haccın cumaya rastlamayan hacdan daha faziletli olması şu açıdan da mümkündür:

Cuma ve bayram Allah’ın en kıymetli günleridir. Cuma haftanın, bayram ise yılın en kıymetli günüdür. İkisi bir araya gelirse nûrun alâ nûr olacağı açıktır.

Aliyyü’l-Kârî Hazretleri özetle bu izahı yapmış. En iyisini Allah bilir.

(Aliyyü’l-Kârî, el-Hazzul’l-efver fi’l-haccı’l-ekber, 218 vd.)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin