a
Ana SayfaZekât4. Kenz sınıfına giren ve azaba sebep olan mal hangi maldır?

4. Kenz sınıfına giren ve azaba sebep olan mal hangi maldır?

“Kenz” kelimesi sözlük karşılığı olarak “biriktirmek” manasına gelir. Bu kelime Tevbe suresinin 34. ayetinde geçmektedir. Ayetin meali şöyledir:

— Altın ve gümüşü biriktirerek (kenz ederek) onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları pek acıklı bir azapla müjdele. (Tevbe 34)

Ayette geçen “kenz” kelimesinin manası hakkında cumhurun (âlimlerinin ekserisinin) görüşü şöyledir:

— Zekâtı verilen mal -ne kadar da çok olsa- kenz değildir. Zekâtı verilmeyen mal ise -az da olsa- kenzdir.

Peygamberimiz (a.s.m.) da bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

— Ölüp de arkasında kenz bırakan kişi; bıraktığı o kenz kıyamet günü, gözlerinin üstü simsiyah kocaman kel bir yılana dönüşür ve onun ardına düşer. Kişi, “Ne oluyor sana, ne istiyorsun benden?” der. Yılan, “Ben öldükten sonra geriye bıraktığın kenzinim.” der ve o kişiyi takip eder. Ağzıyla elini lime lime ederek çiğner, sonra da gövdesini kırıp çiğnemeğe başlar. (Müslim, Zekât, 27, 28; Nesâî, Zekât, 2, 6; İbni Mâce, Zekât, 2)

Bu hadisten de anlaşıldığına göre, kenz zekâtı verilmeyen maldır.

Hazreti Ömer de bu hususta şöyle buyurur:

— Zekâtını verdiğin mal kenz değildir; yedi kat yerin altında da olsa. (Yani onu harcamasan da.) Zekâtını vermediğin mal ise kenzdir; yerin üstünde de olsa. (Begavî, III, 42; Kurtubî, VIII, 125)

Yine Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur:

— Uhud dağı kadar altının olsa, sayısını bilip zekâtını verirsen ve Allah’a itaat üzere de olursan gerisine aldırma. (Begavî, III, 43)

İmam Taberî de şöyle demektedir:

— Zekâtı verilen mal kenz değildir. Zekâta tabi olup zekâtı verilmeyen mal ise kenzdir. (Taberî, X, 118-120)

Bu izahlardan anlaşılıyor ki: Zekâta tabi olduğu hâlde zekâtı verilmeyen mal kenzdir ve bu kenzin sahibi, ayet ve hadislerde anlatılan azabın muhatabadır. Zekâtı verilen mal ise ne kadar da çok olsa kenz sınıfına girmez.

Allahu Teâlâ bizleri kenz hükmündeki mala sahip olmaktan muhafaza eylesin Âmin.

(Begavî, III, 42-43; Cessas, IV, 303; Kurtubî, VIII, 125; Taberî, X, 118-120)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin