a
Ana SayfaTilavet Secdesi4. Secde ayetinin tercümesi okunsa tilavet secdesi gerekir mi?

4. Secde ayetinin tercümesi okunsa tilavet secdesi gerekir mi?

Bir secde ayeti Arapça okunursa, işiten her mükellefe -bunun secde ayeti olduğu bildirilince- secde etmesi ittifakla vaciptir.

Eğer bir secde ayetinin başka bir dilden -mesela Türkçeden- tercümesi okunacak olsa, bunu işittiği hâlde anlamayan kimseye -bunun secde ayeti olduğunu söylenmekle- tilavet secdesi vacip olmaz. Bu hüküm İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’a göredir.

İmam-ı Azam Hazretlerine göre ise bunun bir secde ayeti tercümesi olduğu haber verilirse tilavet secdesi vacip olur. İmam-ı Azam Hazretlerinin bu meselede İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’un görüşüne döndüğü rivayet edilmiştir. Fetva da buna göredir.

Buna göre, anlamadığı bir dilden secde ayetinin tercümesini dinleyen kişiye tilavet secdesi vacip olmaz.

Bu hüküm dinleyen kişi içindir. Okuyan bundan farklıdır. Secde ayetinin tercümesini okuyana tilavet secdesi ittifakla ihtiyat yönünden vacip olur. Başka bir dilde tercümesi olup da bunu anlamasa dahi hüküm böyledir.

Eğer kişi anladığı dilden secde ayetinin tercümesini okursa veya başka biri tercümeyi okur da bu kişiye bunun bir secde ayeti olduğunu söylerse, bu kişiye tilavet secdesi vacip olur.

(Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 204, Madde 375)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin