4. Yemin olsun ki “Şüphesiz Allah üçün üçüncüsüdür.” diyenler kâfir olmuştur. (Maide 73)

Ehl-i kitabın ehl-i cehennem olduğuna dair ikinci delilimiz Maide suresinin 72. ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ  Yemin olsun ki o kişiler kâfir olmuştur -Kimdir kâfir olan bu kişiler?-قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  “Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih’in -yani Hz. İsa’nın- kendisidir.” diyenler. (Maide 72)

Bir sonraki ayette de şöyle buyrulmuş:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ Yemin olsun ki o kişiler de kâfir olmuştur -Bunlar kimdir?- قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ “Allah üçün üçüncüsüdür.” diyenler. -Yani teslis akidesine inanan Hristiyanlar da kâfir olmuştur.-  وَمَا مِنْ اِلهٍ إِلاَّ اِلهٌ وَاحِدٌ  Hâlbuki tek bir ilahtan başka hiçbir ilah yoktur.  وَاِنْ لَمْ  يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ  Eğer onlar bu söylediklerinden vazgeçmezlerse, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ onlardan kâfir olanlara elim bir azap dokunacaktır. (Maide 73)

Şimdi, bu ayetleri tahlil edelim:

Surenin 72. ayetinde şöyle buyruldu:

— Yemin olsun ki “Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih’in kendisidir.” diyenler kâfir olmuştur.

Bu ayette belirtilen fırka, Allahû Teâlâ’nın Hz. İsa’nın zatına hulul ettiğine ve Hz. İsa’nın zatıyla birleştiğine inanan fırkadır. Bunlar Hristiyanlar içinde bir zümredir. Allahû Teâlâ bu kişilerin kâfir olduğunu açıkça beyan buyurmuştur.

Surenin 73. ayetinde ise şöyle denilerek başka bir fırkadan bahsedilir:

— Yemin olsun ki “Şüphesiz Allah üçün üçüncüsüdür.” diyenler de kâfir olmuştur.

Ayetteki “üçün üçüncüsü” ifadesi “üç ilahın birisi” veya “üç ilahtan birincisi” manasındadır. Bu, Hristiyanların teslis inancıdır. Allahû Teâlâ teslise inanların da kâfir olduğunu beyan buyurmuş ve onları şöyle uyarmış: “Eğer onlar bu söylediklerinden vazgeçmezlerse, onlara elim bir azap dokunacaktır.” (Maide 73)

— Peki, şu andaki Hristiyanlar bu sözlerinden vazgeçmişler midir?

Hayır! Hâlâ bir kısmı Allah’ın Hz. İsa’ya hulul ettiğine inanıyor, diğer bir kısmı da teslis inancına inanıyor. Bu inanca göre, Hz. İsa -hâşâ- Allah’ın oğludur. Mevcut Hristiyanlar Allah’a şirk koşmakta ve tevhidi hâlâ kabul etmemektedir. Zaten tevhidi kabul etseler Müslüman olurlar.

Mesele daha net anlaşılsın diye şimdi, ayetteki hükümleri maddeleyelim:

  1. “Allah Meryem oğlu Mesih’in kendisidir.” diyenler kâfirdir.
  2. “Allah üçün üçüncüsüdür.” diyenler de kâfirdir.
  3. Onlar bu sözlerinden vazgeçmezlerse, onlar için elim bir azap vardır. Çünkü bu durumda kâfirdirler. Kâfir de cehennemde ebedî kalacaktır.

İşte Allah böyle diyor. Sonra bazı ilahiyatçılar çıkıyor, “Hristiyanlar cennete girecek.” diyor. Yahu nasıl girecek? Allah onların kâfir olduğunu söylüyor. Onlara elim bir azabın dokunacağını söylüyor. Ayetler bu kadar açık karşımızda dururken, nasıl olur da bir insan, bilhassa bir ilahiyatçı, onların cennete gireceğini söyleyebilir? Bu, Kur’an’a iftira değil de nedir? Allah bu sözde âlimlerin şerrinden bu ümmeti muhafaza etsin!

(10 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir