a
Ana SayfaZekât41. Kadın kocasına zekât verebilir mi?

41. Kadın kocasına zekât verebilir mi?

Kadının kocasına zekât verip veremeyeceği hususunda ihtilaf vardır. Şöyle ki:

İmam-ı Azam Hazretlerine göre, kadın kocasına zekât veremez. Çünkü kocasına zekât verirse, zekât olarak verdiği mal nafaka yoluyla tekrar kadına döner. Koca aldığı zekâtı nafaka olarak eşine harcar; bu durumda da zekâtın hikmeti kaybolur. Zira zekâtın hikmeti fakirlerin faydalanmasıdır.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise kadın fakir olan kocasına zekât verebilir. Bu iki imam da der ki: Erkek karısına zekât veremez çünkü ona bakmakla yükümlüdür. Kadın ise kocasına bakmakla yükümlü değildir. Bu sebeple de kadının, kocasına zekât vermesi caizdir.

— Peki, biz hangi görüşle amel edeceğiz?

İmam-ı Azam Hazretlerinin görüşü takva, İmameyn’in görüşü ise fetvadır. Gücü yetenler takva ile amel etmeli ve zekâtlarını kocalarına değil, başkalarına vermelidir.

Bununla birlikte, erkeğin borcu olur, geçimi çok dar olur ve başkasına zekât verildiğinde aile sıkıntıya düşecek gibi olursa, bu durumda, İmameyn’in görüşüyle amel edilebilir ve kadın kocasına zekât verebilir.

Demek, mesele kişinin takvası ve durumuyla ilgilidir. Allah her işimizde takva ile ameli bizlere nasip etsin.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 87; el-Bedâyi, II, 40; Vehbe Zuhaylî, III, 371)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin