a
Ana SayfaOruç41. Nafile oruç bozulsa kaza gerekir mi?

41. Nafile oruç bozulsa kaza gerekir mi?

Bozulan orucun kaza edilip edilmesi hususunda fakihlerin iki görüşü vardır. Birincisi Hanefi ve Malikilerin, diğeri Şafiî ve Hanbelilerin görüşüdür.

Hanefi ve Malikilere göre: Nafile oruca veya nafile bir namaza başlayan kimsenin bunu tamamlaması gerekir. Eğer böyle bir orucu bozarsa kazasını yapmak vacip olur. Bu kimse, ramazanda sefere çıkıp orucunu bozan ve bundan ötürü kaza yapması gereken kimseye benzer. Çünkü eda edilmekte olan oruç Allah’a karşı bir ibadettir ve Allah için olan bir iştir. Bu amele devam etmek suretiyle onu korumak vacip olur. Eda edilen bir amel ancak geride kalan kısmın tamamlanması ile korunmuş olur. Böyle bir ibadete devam etmek vacip olunca kazası da vacip olur.

Nafile oruç ister kişinin kendi isteği ile bozulsun ister isteğinin dışında bozulsun hüküm aynıdır. Bu sebeple, nafile oruç tutmaya başlayan bir kadın âdet görecek olsa bu orucunu kaza etmesi gerekir.

Şafiî ve Hanbelilere göre: Hac ve umre dışında her kim nafile bir ibadete başlarsa bu ibadetleri tamamlaması vacip değildir. Kişi bunları yarıda kesebilir ve kazasını da yapması gerekmez. Bu mezhep imamları der ki: “Kaza, kazası yapılan ibadete bağlıdır. Kazası yapılan ibadet vacip olmayınca kazası da vacip olmaz, bilakis müstehap olur.”

Bu mezheplere göre, oruca veya nafile namaza başlayan bir kimse bu ibadetleri yarıda bırakırsa kazası ona vacip değildir. Ancak kişinin bu ibadetleri tamamlaması müstehaptır ve özürsüz olarak bu ibadetlerden çıkmak mekruhtur.

Böyle ihtilaflı meselelerde kişiye düşen, kendi mezhebinin hükmüyle amel etmektir.

(el-Lübab Şerhu’l-Kitab, I, 171; Fethu’l-Kadir, II, 85, 105; ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 164; Şerhu’r-Risâle, I, 296; Fevâtihu’r-Rahmet, I, 114; Muğni’l-Muhtac, l, 437, 448; Keşşâfu’l-Kınâ, II, 400; el-Muğni, III, 151)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin