a
Ana SayfaZekât42. Kardeşe zekât verilir mi?

42. Kardeşe zekât verilir mi?

Fakir kardeşe zekât verilebilir çünkü kardeş usul veya fürudan değildir. Zekât sadece usul ve fürua verilmez.

Usul: Anne, baba, dede, nine ve yukarıya doğru devam eden yakınlıktır.

Füru: Çocuklar, torunlar, torunların çocukları ve aşağıya doğru devam eden yakınlıktır.

Usul ve fürua zekât verilmez. Çünkü kişi bu kimselere bakmakla yükümlüdür. Eğer kişi bakmakla yükümlü olduğu kimselere zekât verecek olursa, verdiği zekât dolaylı yoldan kendisine dönmüş olur. Hâlbuki zekât veren, verdiği zekâttan hiçbir maddi menfaat sağlamamalı ve ondan yararlanmamalıdır. Bu sebeple, usul ve fürua zekât verilmez.

Buna göre, kişi evladına ve torununa zekât veremez çünkü evlat ve torun fürudandır. Yine anne ve babasına zekât veremez çünkü anne-baba usuldendir.

Kardeşe, yeğene, halaya, teyzeye, amcaya, dayıya ve diğer akrabalara zekât verilebilir. Çünkü bunlar usul ve fürudan değildir. Hatta zekât verirken yoksul akrabaların gözetilmesi daha sevaptır. Çünkü bunda hem zekât borcunu ödeme hem de sıla-i rahim vardır. Peygamberimiz (a.s.m.) bu konuda şöyle buyurmuştur:

— Sadakasını hısmına veren için iki ecir vardır. Hısımlık ecri ve sadaka ecri. (Buhâri, Zekât, 44; İbni Mâce, Zekât, 24)

(Merginânî, el-Hidâye, II, 224; İbnü’l-Hümam, Feth, II, 275; İbni Âbidin, Reddü’l-Muhtar, III, 172, 293)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin