a
Ana SayfaAbdest42. Mestler üzerine meshi bozan şeyler nelerdir?

42. Mestler üzerine meshi bozan şeyler nelerdir?

Mestler üzerine yapılmış mesh şu durumlardan birisi ile batıl olur:

1. Abdesti bozan şeyler: Abdesti bozan her şey mest üzerine yapılmış meshi de bozar. Çünkü mesh abdestin bir parçasıdır. Abdest bozulduğunda o da bozulur.

2. Cünüplük ve benzeri hâller: Mest giymiş olan kimse cünüp olursa mesh batıl olur ve ayaklarını yıkaması vacip olur.

3. Mestlerin her ikisini veya bir tanesini çıkarmak: Bu durumda sadece mesti çıkartılmış ayağı yıkamakla yetinilmez. Her iki ayağın da yıkanması gerekir. Çünkü hem mesh hem de yıkamak bir arada olmaz.

4. Meydana gelen bir delik veya dikişlerin sökülmesi veya buna benzer bir sebepten ötürü ayağın bir kısmının dışarıya çıkması: Eğer ayak parmaklarından üç tanesi dışarı çıkarsa abdest bozulur, daha az olursa bozulmaz.

5. Suyun mestin içinde bulunan ayaklardan birisinin yarıdan fazla kısmına ulaşması: Bu durumda, mestlerin çıkartılması ve ayakların yıkanması gerekir.

6. Müddetin geçmesi: Meshin müddeti ikamet hâlinde bir gün bir gece, seferî hâlde üç gün üç gecedir. Bu süreler aşıldığında abdest bozulur. Eğer mestin üzerine mesh ederek aldığı abdest bozulmamış ise sadece ayaklarını yıkar. Abdestli olduğu sürece bütünüyle abdest almasına gerek yoktur.

(Fethu’l-Kadîr, I, 105; el-Bedâyî, I, 12 vd.; ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 254-256; Merâkı’l-Felah, 22)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin