a
Ana SayfaAbdest43. Çorap üzerine mesh etmek caiz midir?

43. Çorap üzerine mesh etmek caiz midir?

Kösele ile kaplanmış veya altına taban geçirilmiş olması hâlinde çoraplar üzerine mesh etmek ittifakla caizdir. Normal çoraplar üzerine mesh etmek hususunda ise iki görüş vardır:

İmam-ı Azam Hazretlerine göre, normal çorapların üzerine mesh etmek caiz değildir. Bu aynı zamanda Maliki ve Şafiîlerin de görüşüdür.

İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’a göre ise bazı şartlarla birlikte caizdir. Bu şartlar şunlardır:

1. Bunları giymiş bulunan kişi bu çoraplarla yaklaşık 5.5 km ve daha fazla yürüyebilmeli.

2. Bu çoraplar kendiliğinden ayakta durabilmeli ve devrilmemeli.

3. Altı görünmemeli ve altını gösterecek kadar şeffaf olmamalı.

Böyle mestlerle mesh etmek İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’a göre caizdir. İmam-ı Azam Hazretlerinin de hayatının son dönemlerinde bu görüşe döndüğü nakledilmektedir.

Dolayısıyla sayılan şartları taşıyan çoraplar üzerine mesh etmek caizdir. Bu özellikleri taşımayan çoraplar üzerine mesh etmek ise caiz değildir.

Mukim olanlar çoraplarını çıkartıncaya kadar bir gün bir gece mesh eder. Seferî olanlar için bu süre üç gündür.

(el-Bedâyî, I, 10; ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 348; Merâkı’l-Felah, 23; Fethu’l-Kadîr, I, 109; el-Lübab, I, 45 vd.)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin