a
Ana SayfaZekât44. Sütanne ve sütbabaya zekât verilir mi?

44. Sütanne ve sütbabaya zekât verilir mi?

Sütanneye ve sütbabaya -fakir olmaları hâlinde- zekât verilebilir. Çünkü bunlarla zekâtı veren kişi arasında usul ve füru ilişkisi yoktur. Ayrıca kişi -normal durumlarda- sütanne ve sütbabasına bakmakla yükümlü de değildir.

Zekât sadece usul ve fürua verilmez ve kişi sadece usul ve füruuna bakmakla yükümlüdür.

Usul: Öz anne, öz baba, dede, nine ve yukarıya doğru devam eden yakınlıktır.

Füru: Öz çocuklar, torunlar, torunların çocukları ve aşağıya doğru devam eden yakınlıktır.

Usul ve fürua zekât verilmez. Çünkü kişi bu kimselere bakmakla yükümlüdür. Eğer kişi bakmakla yükümlü olduğu kimselere zekât verecek olursa, verdiği zekât dolaylı yoldan kendisine dönmüş olur. Hâlbuki zekât veren, verdiği zekâttan hiçbir maddi menfaat sağlamamalı ve ondan yararlanmamalıdır. Bu sebeple, usul ve fürua zekât verilmez.

Buna göre, kişi evladına ve torununa zekât veremez çünkü evlat ve torun fürudandır. Yine anne ve babasına zekât veremez çünkü anne-baba usuldendir.

Kardeşe, yeğene, halaya, teyzeye, amcaya, dayıya ve diğer akrabalara zekât verilebilir. Çünkü bunlar usul ve fürudan değildir.

Sütanne ve sütbabaya gelince, bunlar hakikatte kişinin öz annesi ve öz babası değildir. Bu sebeple de bunlara zekât verilebilir.

(Mevsılî, el-İhtiyar, I, 381)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin