a
Ana SayfaAbdest45. Abdest esnasında sargı üzerine mesh etmek caiz midir?

45. Abdest esnasında sargı üzerine mesh etmek caiz midir?

İmam-ı Azam, İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’a göre, abdest esnasında sargı üzerine mesh etmek vaciptir.

İmam-ı Azam Hazretlerine göre, kişi abdest esnasında -bir zarureti yokken- sargı üzerine mesh etmez ve bu abdestle namazını kılarsa, bu namaz sahihtir. Ancak bu namazın iadesi vaciptir ve bunu yapan günahkâr olur.

İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’a göre ise bu durumda namaz sahih olmaz. Kişi tekrar abdest almalı ve namazı tekrar kılmalıdır.

İmam-ı Azam Hazretleri şöyle der:

— Eğer sargı üzerine mesh etmek kişiye zarar veriyorsa mesh etmez. Gusletmek özür sebebiyle kişiden nasıl düşüyorsa, zarar sebebiyle de sargı üzerine mesh etmek kişiden düşer.

Yarasının üzerinde sargı olanlar bu konuya dikkat etmeli ve -zarar görmeyeceklerse- sargı üzerine mesh etmelidir. Zira İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’a göre, sargı üzerine mesh etmeden alınan abdestle kılınan namaz sahih değildir. İmam-ı Azam Hazretleri bu namazı sahih kabul etse de iadenin vacip olduğunu söylemiş ve bu kişinin günahkâr olduğunu belirtmiştir.

Şunu da hatırlatalım:

Sargının çoğunluğuna sadece bir defa mesh etmek yeterlidir. Bütünüyle mesh edilmesi, tekrarı ve niyet edilmesi ittifakla şart olarak kabul edilmemiştir.

(Reddü’l-Muhtar, I, 257; Vehbe Zuhaylî, I, 257)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin