a
Ana SayfaZekât46. Kayınvalideye zekât verilir mi?

46. Kayınvalideye zekât verilir mi?

Fakir olan kayınvalideye ve kayınpedere zekât verilebilir. Çünkü bunlarla zekâtı veren kişi arasında usul ve füru ilişkisi yoktur. Zekât sadece usul ve fürua verilmez.

Usul: Anne, baba, dede, nine ve yukarıya doğru devam eden yakınlıktır.

Füru: Çocuklar, torunlar, torunların çocukları ve aşağıya doğru devam eden yakınlıktır.

Usul ve fürua zekât verilmez. Çünkü kişi bu kimselere bakmakla yükümlüdür. Eğer kişi bakmakla yükümlü olduğu kimselere zekât verecek olursa, verdiği zekât dolaylı yoldan kendisine dönmüş olur. Hâlbuki zekât veren, verdiği zekâttan hiçbir maddi menfaat sağlamamalı ve ondan yararlanmamalıdır. Bu sebeple, usul ve fürua zekât verilmez.

Buna göre, kişi evladına ve torununa zekât veremez çünkü evlat ve torun fürudandır. Yine anne ve babasına zekât veremez çünkü anne-baba usuldendir.

Kardeşe, yeğene, halaya, teyzeye, amcaya, dayıya ve diğer akrabalara zekât verilebilir. Çünkü bunlar usul ve fürudan değildir.

Kayınvalide ve kayınpedere gelince, bunlar hakikatte kişinin öz anne ve babası değildir. Bu sebeple de bunlara zekât verilebilir.

(İbni Âbidin, Reddü’l-Muhtar, III, 172, 293)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin