a
Ana SayfaAbdest46. Sargı üzerine mesh etmenin şartları nelerdir?

46. Sargı üzerine mesh etmenin şartları nelerdir?

Sargı üzerine mesh etmenin caiz olabilmesi için bir takım şartlar gereklidir. Bu şartlar şunlardır:

1. Sargının kaldırılmasının mümkün olmaması veya kaldırılması hâlinde yıkanması sebebiyle hastalığın nüksetmesinden veya iyileşmenin gecikmesinden korkulması.

2. Zarar görmek sebebiyle aynı yerin yıkanmasının veya mesh edilmesinin imkânsız olması. Eğer mesh etmek yıkamak gibi zarar veriyorsa meshi terk eder.

3. Sargının ihtiyaç yerini aşmaması. Eğer sargı ihtiyaç yerini aşıyorsa, zarar vermesi söz konusu olmayan sağlıklı bölümü yıkayabilmek için sargıyı çıkarması vacip olur. Eğer sargıyı çıkardığında telef olmaktan veya zarar görmekten korkacak olursa, ihtiyaç miktarından fazla olan kısmın üzerini de mesh eder. Çünkü sargının üzerine mesh etmek sargının altını yıkamak gibidir. Ona ayrıca teyemmüm eklenmez.

Şunu da hatırlatalım:

Sargının yaranın üzerine abdestli konulması şart değildir. Sargıyı isterse abdestli olarak isterse abdestsiz olarak koymuş olsun, sargı üzerine mesh etmesi caiz olur.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 258; el-Bedâyî, I, 13; Vehbe Zuhaylî, I, 257 vd.)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin