a
Ana SayfaAbdest48. Sargı üzerine mesh etmek ile mestler üzerine mesh etmek arasındaki farklar nelerdir?

48. Sargı üzerine mesh etmek ile mestler üzerine mesh etmek arasındaki farklar nelerdir?

Sargı üzerine mesh etmek ile mestler üzerine mesh etmek arasında bazı farklar vardır. Bu farklar şunlardır:

1. Sargı üzerine mesh etmenin süresi zamanla sınırlandırılmamıştır. Onun vakti yaranın iyileşmesine kadar devam eder. Mestler üzerine mesh etmek ise zamanla sınırlandırılmıştır. Bu zaman ikamet hâlinde bir gün bir gece, seferî hâlde üç gün üç gecedir.

2. Sargı üzerine mesh etmek için sargının abdestli sarılmış olması gerekmez. Mestler üzerine mesh etmek için ise mestin abdestli giyilmesi şarttır.

3. Eğer sargı yara iyileşmeden düşecek olursa mesh bozulmaz. Hâlbuki mestlerin her ikisinin veya bir tanesinin çıkarılmasıyla mesh bozulur.

4. Sargılar üzerine mesh etmek, eğer yaranın üzerine mesh etmek zarar verecekse caizdir. Zarar vermeyecekse sargı üzerine mesh edilmez. Mestler üzerine mesh ise ayaklarını yıkamaktan âciz olmasa da caizdir.

5. Sargılar üzerine mesh etmek vücuttaki her yer için caizdir. Mestler üzerine mesh etmek ise sadece ayaklarda söz konusudur.

Geri kalan farklar her iki türün tabiatından ve bunlarda bulunması gereken şartlarla bilinebilir.

(el-Bedâyî, I, 14 vd.; Fethu’l-Kadîr ve el-İnâye Haşiyesi, I, 109 vd.; ed-Dürrü’l-Muhtar ve İbni Âbidin Haşiyesi, I, 259-260)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin