a
Ana SayfaZekât48. Çocuğa ve deliye zekât verilir mi?

48. Çocuğa ve deliye zekât verilir mi?

Zengin adamın buluğa ermemiş küçük çocuğuna zekât verilmez. Çünkü bu çocuk, babasının malı ile zengin sayılır.

Fakir adamın buluğa ermemiş çocuğuna ise zekât verilebilir. Eğer çocuk mümeyyiz ise -yani iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayırabilecek durumdaysa- zekâtı bizzat kendisi kabzedebilir. Mümeyyiz değilse velisi onun namına kabzeder.

Şunu da hatırlatalım: Zengin bir kadının fakir ve babası Müslüman olan çocuğuna zekât verilebilir. Çünkü çocuğun nesebi baba tarafından sabittir; annesinin serveti ile zengin sayılmaz.

Deliye de zekât verilebilir. Velisi onun namına kabzeder.

Yine bir kimse zekâtını:

– Zengin bir adamın fakir ve Müslüman olan babasına,

– Yine zengin bir adamın fakir ve Müslüman olan buluğa ermiş çocuğuna,

– Veya o şahsın fakir ve Müslüman olan zevcesine verebilir.

Çünkü bunlar birer şahıs olarak tasarrufa ehildirler; birbirlerinin serveti ile zengin sayılmazlar.

(İbni Âbidin, II, 81, 85, 95; el-Bedâyi, II, 47; Vehbe Zuhaylî, III, 371; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, I, 190; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 367, Madde 101)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin